Propadla oddaja koncesij za vzdrževanje cest

Več kot 300 milijonov evrov vrednega vzdrževanja cest do leta 2020 ni mogoče oddati, ker to preprečuje vladna uredba.

Objavljeno
16. januar 2013 21.22
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Ljubljana - Medtem, ko se cestarji ukvarjajo s pluženjem in posipanjem cest, še vedno ni jasno, komu bo država dodelila nove koncesije za državne ceste za obdobje 2013 do 2020. Cestarjem sedanje koncesije večinoma potečejo aprila.

Prejšnji teden je Državna revizijska komisija obvestila Direkcijo RS za ceste (Drsc), da je razveljavila del razpisne dokumentacije za oddajo novih sedemletnih koncesij. Na direkciji ugotavljajo, da razpisa za zdaj ni mogoče ponoviti.

Drsc je lani oktobra še pred odpiranjem ponudb za dodelitev koncesije za izvajanje javne gospodarske službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest za obdobje 20013 do 2020 za devet koncesijskih območij prejela dva zahtevka za revizijo. Vložila sta jih VOC Celje in Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto Ljubljana. Direkcija je zahtevka zavrnila in nadaljevala postopek izbire izvajalcev. Nekaj dni kasneje, 24. oktobra lani, so na direkciji uradno odprli ponudbe in tudi objavili podatke o ponudbah. Po njih bi za celotno državo, upoštevaje najnižje ponudbene cene, vzdrževanje cest za naslednjih sedem let direkcijo oziroma proračun stalo 314,8 milijona evrov. Toda koncesij direkcija ni mogla dodeliti.

Pritožnika sta vplačala takse in o njune zahtevke je v obravnavo dobila Državna revizijska komisija. Ta si je o zahtevkih za revizijo z direkcijo dopisovala od lanskega oktobra do decembra, 4. januarja pa je zahtevkoma delno ugodila in delno razveljavila razpisno dokumentacijo.

Na direkciji so nam pojasnili, da morajo zdaj v skladu z navodili revizijske komisije razpisno dokumentacijo uskladiti z ugotovitvami komisije. Pri tem pa se je direkcija znašla v zagati. Zaenkrat še ne vedo, če in kdaj bodo lahko razpis ponovili.

»Glede na to, da je DRSC navedeni sklep Državne revizijske komisije prejela prejšnji teden v četrtek ter glede na dejstvo, da je treba preveriti ali je ob trenutno veljavni zakonodaji predmetni razpis sploh možno izvesti, Direkcija RS za ceste odločitve o nadaljnjih aktivnostih še ni sprejela,« so nam pojasnili v torek. Glede na priporočila revizijske komisije bo namreč najprej treba popraviti Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, kar pa ni v neposredni pristojnosti direkcije, temveč ministrstva za infrastrukturo in prostor, pod katerega direkcija spada.

Uredbo je vlada sprejela lani. Za pritožnike na razpis je bilo spornih več stvari, največ pa je k zapletu, zaradi katerega ta hip razpisa ni mogoče ponoviti, prispeval pogoj direkcije v razpisni dokumentaciji za dodelitev koncesij, da vrednost posla, ki ga s koncesijo prevzame nosilec posla, ne more biti manjša od vrednosti posla, ki ga s tem prevzema njegov podizvajalec oziroma partner. Prav to pa je po mnenju revizijske komisije v nasprotju z vladno uredbo.

K vsemu je treba pojasniti vsaj dvoje. V času od dodelitve sedaj iztekajočih se koncesij so se nekateri izvajalci vzdrževanja cest znašli v poslovnih težavah in drugi v stečaju. Direkcija je zagotavljala javno službo tako, da je njihove koncesije dodeljevala drugim vzdrževalcem. Tako je sredi leta 2011 odvzela koncesijo CP Mariboru in jo dodelila CP Ptuju in VOC Celje, septembra 2012 pa je koncesijo odvzela tudi CP Ljubljana in delo dodelila več cestnim podjetjem. Zato se današnja območja izvajanja koncesij razlikujejo od tistih, ki so (bila) razpisana za obdobje 2013 - 2020. Poleg tega pa so koncesije za vzdrževanje cest zlasti v teh gospodarskih časih eden izmed boljših poslov, saj je delo zagotovljeno za več let.