Protesti zdravnikov v UKC Maribor po novi organizaciji dežurstev

Zdravniki, zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, so se odločili za stavko. Tamkajšnji sindikalni zaupnik Boris Rižnar jo je (skladno s stavkovnimi pravili) vodstvu napovedal na plačilni dan, tj. 10. marca.

Objavljeno
28. februar 2011 23.35
Diana Zajec, notranja politika
Diana Zajec, notranja politika
Ljubljana, Maribor – Revolt je nastal zaradi nove razporeditve zdravnikov na dežurna mesta za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči (brez njihovega soglasja), zaradi posledičnih težav pri delu (povprečno vsak dan odpade okrog 20 operacij) in slabšega plačila (pri najbolj obremenjenih profilih je plačilo približno 40 odstotkov manjše). Da bi napovedano stavko vendarle še poskušali preprečiti, se bodo danes sestali predstavniki vodstva mariborskega UKC in tamkajšnjih zdravnikov.

Strokovna direktorica dr. Darja Arko je za Delo pojasnila, da so v njihovem UKC »zaradi tega, ker nekaj zdravnikov, predvsem anesteziologov, noče opravljati dežurstva po novem pravilniku, bile odpovedi pri izvajanju načrtovanih operacij rednega operativnega programa.« Nujne operacije izvajajo nemoteno, je povedala.

Pri tem Arkova dodaja, da zdajšnje število anesteziologov omogoča nemoteno izvajanje rednega programa le, »če zdravniki soglašajo z delom v dežurstvu. Vodstvo je na sestankih z zdravniki pojasnjevalo okoliščine, ki so to povzročile, vendar zdravniki niso hoteli dati soglasja.« Da bi vendarle zagotovili redno izvajanje programa – v Delu smo že pisali o tem, da v zdajšnjih razmerah vsak dan odpade tudi do 20 načrtovanih operacij –, je vodstvo začelo iskati rešitve s pomočjo »gostujočih« anesteziologov. Pospešili so še postopke za zaposlitev štirih novih anesteziologov. Arkova je pojasnila, da bo prvi delo začel danes, preostali trije pa čez najpozneje tri mesece.

V vodstvu UKC so prepričani, da nastale razmere, v katerih soglasja zdravnikov niso obvezujoča, niso sporne. Ne glede na sporazum med Fidesom in ministrstvom za zdravje, podpisan po lanskem jesenskem revoltu skoraj 3000 slovenskih zdravnic in zdravnikov – ta prerazporeditev zdravnika na drugačno dežurno delovno mesto pogojuje z zdravnikovim pisnim soglasjem –, po zdajšnji oceni vlade tovrstna poteza ni potrebna.

Zaradi takšne razlage je Fides dal zdravnikom možnost za ponoven preklic soglasja za kakršno koli nadurno delo, ki presega zakonske omejitve. Po tem vzvodu je že posegla večina zdravnikov, zaposlenih v splošni bolnišnici v Brežicah.

»Zdravniška dežurstva so bila vedno preplačana«


O problematiki organizacije dežurstev (po novem pravilniku o zagotavljanju neprekinjene nujne medicinske pomoči) so govorili tudi na današnji seji sveta UKC Maribor. Strokovna direktorica Darja Arko je članom sveta pojasnila, da so v UKC prilagodili plačevanje dežurnih mest novemu pravilniku, ki je precej nižje zlasti za starejše zdravnike. Ker zdravniki dobivajo od 25 do 30 odstotkov manjše plačilo kot doslej, so začeli množično umikati soglasja za dežurstvo, posledično pa v UKC na nekaterih oddelkih z dežurstvi ne morejo zagotavljati 24-urnega zdravstvenega varstva; delo so morali organizirati v obliki prilagojenega turnusa. »S Fidesom se pogovarjamo, a so pogovori težki. Pričakujejo, da bomo vse plačevali v nadurah, a to ne bo šlo, ker bi bil to prevelik finančni zalogaj.« Arkova pravi, da bodo nastali izpad delno poskušali pokriti z nadurami. Podporo vodstvu UKC pri spoštovanju pravilnika in organiziranju dela v okviru veljavnih predpisov je včeraj dala tudi predsednica sveta zavoda Marjetica Mahne, ki je povedala: »Vodstvo mora vztrajati, da politiko in organizacijo dela vodi uprava, in ne sindikati.« Po njenem mnenju so bila zdravniška dežurstva doslej preplačana.