Protikorupcijska konvencija: Slovenija še vedno na dnu seznama

Slovenija je že peto leto med državami, ki slabo ali pa sploh ne uveljavljajo konvencije za boj proti mednarodni korupciji.

Objavljeno
08. oktober 2013 09.55
Mo. B., Delo.si
Mo. B., Delo.si

Ljubljana - Slovenija je še vedno v skupini držav, ki najslabše izvajajo konvencijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ugotavlja zadnja raziskava Transparency International (TI). Slovenija je med najslabšimi že peto leto zapored, opaža Društvo Integriteta.

Konvencija je, tako TI, ključni vzvod za zaviranje razvoja globalne korupcije. Države podpisnice konvencije - teh je 40 - namreč predstavljajo okoli dve tretjini svetovnega izvoza.

Le štiri države aktivno uveljavljale konvencijo

V letnih poročilih TI ocenjuje izvajanje konvencije v državah članicah, ki so jih tokrat glede na stopnjo izvajanja razvrstili v štiri skupine. V prvi so tiste, ki so v zadnjem letu pokazale aktivno uveljavljanje konvencije, vanjo pa so se uvrstile le štiri - ZDA, Nemčija, Velika Britanija in Švica. Te države skupaj predstavljajo kar dobro četrtino celotnega svetovnega izvoza.

V drugi skupini so štiri države, ki so konvencijo uveljavile zmerno in skupaj predstavljajo šest odstotkov svetovnega izvoza, v tretji pa tiste, kjer je bila uveljavitev omejena. Vanjo spada deset držav, ki predstavljajo dobrih 11 odstotkov svetovnega izvoza.

Slovenija - napredek skromen oziroma ničen

V zadnjo skupino, ki šteje kar polovico vseh držav, se je uvrstila Slovenija, gre pa za seznam držav, kjer je bil napredek skromen ali pa ga sploh ni bilo. Skupaj predstavljajo slabih 27 odstotkov svetovnega izvoza.

V družbi Slovenije so v tej skupini še Japonska, Nizozemska, Južna Koreja, Rusija, Španija, Belgija, Mehika, Brazilija, Irska, Poljska, Turčija, Češka, Luksemburg, Čile, Izrael, Slovaška, Grčija, Nova Zelandija in Estonija.

Generalni sekretar Društva Integriteta: Od slovenske vlade bi pričakovali več

»Glede na pomembnost izvoza blaga in tehnologij za slovensko gospodarstvo bi pričakovali, da bo vlada naredila več za preganjanje koruptivnega delovanja in spodbujanje »čistega« mednarodnega poslovanja«, meni generalni sekretar Društva Integriteta Vid Doria.

Lani v Sloveniji ni bilo niti enega postopka, ki bi se začel ali zaključil zaradi tujega podkupovanja. Omenjajo le primer Leka, kjer je ljubljansko okrožno sodišče dve leti po začetku predkazenskega postopka zaradi domnevnega podkupovanja zdravnikov v Sloveniji, Srbiji in Albaniji le uvedlo preiskavo.

Poročilo tudi navaja, da je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v zadevi NKBM izvedel številne hišne preiskave v Sloveniji, prav tako pa so hišne preiskave potekale na Hrvaškem.

Omenjajo tudi sodelovanje slovenske policije s srbskimi oblastmi v preiskavi zoper nekdanjega srbskega ministra Oliverja Dulića, ki ga sumijo zlorabe položaja. Nekdanji minister za varstvo okolja in prostorsko načrtovanje naj bi leta 2009 brez razpisa posel polaganja optičnih kablov zaupal slovenskemu podjetju Nuba Invest. Čeprav slovenska policija sodeluje s srbsko, v Sloveniji preiskave o primeru niso odprli.

Slovenijo se omenja tudi pri pregledu avstrijske aktivnosti, saj navajajo izrek sodbe dunajskega sodišča aprila letos. To je namreč obsodilo posrednika v poslu s patrijami Hansa Wolfganga Riedla.

Omejen dostop do informacij, premalo sredstev za usposabljanje ...

Kot zelo veliko oviro pri boljši implementaciji konvencije poročilo navaja nezadovoljivo stopnjo dostopa do informacij o preiskavah tujega podkupovanja, potrebnih za ugotavljanje izvajanja konvencije. Kot so zapisali v poročilu, so podatki o podkupovanju v tujini na voljo le na posebno zahtevo slovenskih oblastem. Policija je sicer na spletu objavila nekatere statistične podatke, a iz njih ni razvidno, ali gre za korupcijo v Sloveniji ali v tujini.

Prav tako mora Slovenija več sredstev nameniti za usposabljanje preiskovalcev, tožilcev in sodnikov in izboljšati sodelovanje med službami, ki se ukvarjajo s pregonom korupcije. Pozivajo tudi k večjemu osveščanju zasebnega sektorja o mednarodni korupciji in predlagajo strožje revizije in računovodske standarde.

»Slovenska gospodarska realnost je pokazala, da je poslovna praksa v Sloveniji nemalokrat izkrivljena različica dobre prakse, ki bi jo sicer morali upoštevatipri poslovanju tako znotraj kot zunaj naših meja. Globalna kriza je pokazala pomembnost po spremembah v poslovnem okolju, ki mora slediti odgovornemu vodenju in trajnostnemu razvoju,« je povedal Doria.

Je pa TI kot pozitivno ocenila preselitev tožilstva nazaj pod pristojnost ministrstva za pravosodje.

Uveljavljanje konvencije zavira tudi recesija

TI sicer še opozarja, da bi morala biti v prihodnosti prednostna naloga delovne skupine OECD za preprečevanje podkupovanja v mednarodnih poslovnih transakcijah prav spodbujanje držav vlad z najslabšim izvajanjem konvencije k izpolnitvi zavez.

Uspeh konvencije je po njihovem prepričanju ogrožen, ko v polovici držav konvencije ne izvajajo ali pa jo izvajajo skromno, še v desetih članicah pa omejeno.

Potrebo po krepitvi politične podpore izvajanju konvenciji po prepričanju TI sicer še krepi recesija. Ta se je v številnih državah odrazila v pritisku podjetij proti uveljavljanju konvencije, da bi tako laže pridobili naročila iz tujine, pa tudi v pritisku za proračunske reze v okviru varčevalnih programov za delovanje oblasti, pristojnih za izvajanje konvencije.