Prva pomoč kmetom za lansko sušo

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem poslala prvi sveženj odločb z dodeljeno pomočjo za posledice škode v kmetijstvu po lanski suši.

Objavljeno
22. avgust 2013 16.26
suša v Prekmurju
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Ljubljan - Država bo na podlagi prvega svežnja izdanih odločb za pomoč najbolj prizadetim kmetom po lanski suši pomagala s 5,5 milijoni evrov.

Do pomoči so upravičeni le vlagatelji, pri katerih znesek izračunane pomoči znaša več kot 239,94 evrov, pojasnjujejo z Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP).

Lanska suša je prizadela več kot 106 tisoč hektarjev površin v 122 slovenskih občinah. Vlada RS je na svoji 4. redni seji dne 11. aprila letos sprejela program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2012 in za odpravo posledic suše iz sredstev proračunske rezerve v letu 2013 namenila sredstva v višini 10 odstotkov ocenjene višine neposredne škode, kar znaša nekaj več kot 5,5 milijonov evrov.

Agencija je za dodelitev sredstev omenjene državne pomoči prejela vloge 15.000 vlagateljev, prve odločbe pa so bile izdane danes (22. 8.) Upravičencem bo, glede na razpoložljiva sredstva, v povprečju izplačana pomoč v višini 14 odstotkov ocenjene škode. Vlagateljem, pri katerih znesek izračunane pomoči ne znaša več kot 239,94 evrov, bo agencija skladno s prvim odstavkom 8. člena uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu izdala zavrnilne odločbe.

Podatke, potrebne za izračun višine sredstev (višino ocenjene škode, velikost prizadetih površin, kmetijsko kulturo ter odstotek poškodovanosti za posamezno vrsto kmetijskega pridelka), je AKTRP pridobila od Uprave za zaščito in reševanje.

Za izplačilo pomoči velikim podjetjem na agenciji še čakajo potrditev sheme pomoči pri evropski komisiji. Če bodo potrditev dobili, bo pomoč izplačana tudi velikim podjetjem, v naspotnem primeru pa bodo zahtevki velikih podjetij zavrnjeni, še pojasnjujejo z agencije.