Psihiatrija ujetnica zemljiškega spora

Ministrstvo za zdravje in občina se nista uspela dogovoriti, sodišče je na prvi stopnji dalo prav ministrstvu.

Objavljeno
09. oktober 2014 23.19
Špela Kuralt, Celje
Špela Kuralt, Celje

Vojnik – Psihiatrična bolnišnica (PB) Vojnik ima ob stavbi 4,6 hektara veliko zemljišče. A v zemljiški knjigi je uradni lastnik občina Vojnik, ki ne dovoli prepisa lastništva na ministrstvo za zdravje brez plačila. Pred leti so kupnino za zemljišče že vključili med proračunske prihodke.

Zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja imajo v PB Vojnik precej težav pri naložbah. Ena večjih je bila obnova podstrešja pred dvema letoma, ko so morali od občine pridobiti soglasje oziroma začasno stavbno pravico. Občina in ministrstvo za zdravje se že leta obtožujeta, kdo je kriv, da se stanje v zemljiški knjigi ne uredi.

Občina Vojnik se je kot lastnica v zemljiško knjigo vpisala kot ena od naslednic celjske občine. Zemljišče, na katerem stoji objekt še iz časa Marije Terezije, je od šestih kmetov kupila Avstro-Ogrska. Od takrat je bilo v zemljiški knjigi vpisanih šest različnih lastnikov, tudi okupacijska nemška oblast.

Občina kompleksa ne da brezplačno

Vodja preskrbovalno-vzdrževalnih enot PB Vojnik Albin Apotekar, ki se že ves čas ukvarja z lastninsko zgodbo, pravi, da če je država enkrat že plačala za zemljišča, ne vidi razloga, zakaj bi jih morala še enkrat.

Očitno je temu sledilo tudi sodišče na prvi stopnji, ki je dalo prav ministrstvu. Občina, ki se je na to sodbo pritožila, meni drugače: »Pred leti smo bili z ministrstvom pred podpisom sporazuma, a ga ministrstvo kasneje ni podpisalo. Občina je še vedno zainteresirana za mirno ureditev zadeve, vendar lastništva na celotnem kompleksu ne more prenesti brezplačno.«

Na občini pravijo, da to območje ohranjajo kot območje stavbnih zemljišč, predvideno za pozidavo, in da so bili prepričani, da lahko z zemljišči prosto razpolagajo, zato so v proračunu pred leti predvideli skoraj milijon evrov od njihove prodaje.

Zemljiškoknjižni zapleti

PB Vojnik je zaradi racionalizacije poslovanja pred dvema letoma preselila na podstrešje enoto iz Raven pri Šoštanju. Še vedno pa morajo dvorec v Ravnah vzdrževati, vendar se tudi tam zemljiškoknjižno zapleta. Tam je lastnica država, natančneje Splošna bolnišnica Celje, upravnik dvorca je PB Vojnik. Po denacionalizaciji so dvorec s pripadajočimi zemljišči v naravi dobili denacionalizacijski upravičenci.

Dvorec je zdaj naprodaj, vendar mora PB Vojnik do podpisa pogodbe o nakupu vse zemljiškoknjižno urediti. Tu se je zapletlo. Na koncu denacionalizacijskega postopka so v PB Vojnik dobili zahtevo, da je bilo 800 kvadratnih metrov premalo odmerjenih za vračilo. Pozneje jih niso mogli vrniti, saj bi s tem onemogočili dostop do dvorca, ki ga brez dostopa nihče ne bi kupil. V zameno so ponudili dovozno cesto, na kateri bi morali pridobiti služnostno pravico od Premogovnika Velenje (PV), ki bi postal lastnik ceste. Na odgovor uprave PV čakajo že več kot eno leto, vsako leto pa za vzdrževanje praznega dvorca porabijo 20.000 evrov.