Ptujski koktajl iz prihrankov, podražitev in izgube

Dom upokojencev Ptuj - Pri trinajstih milijonih "prihrankov" ministrstvo dovolilo le 5-odstotno povišanje, kar pa prinaša poslovno poslovno izgubo.

Objavljeno
09. maj 2017 07.37
fmi*Dom upokojencev

Dom upokojencev Ptuj (DUP) bo že s tem mesecem podražil oskrbnine za svoje varovance v Kidričevem, Juršincih, Muretincih in na Ptuju za 5 odstotkov, v enoti Olmo v Kopru pa za 0,4 odstotke. Kljub temu pa ob koncu poslovnega leta z letnim načrtom predvideva polmilijonsko poslovno izgubo. Obenem pa ima na računu 13,9 milijonov evrov "prihrankov". 

Oskrbnine bi že bile višje, če bi bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrdilo letošnjo prvotno namero DUP, da naj bi bilo bivanje v domu dražje kar za 12 odstotkov. Namesto tega mu je dovolilo največ 5-odstotno povišanje: "Zavod v samem postopku izdaje soglasja k ceni storitve ni uspel nedvoumno dokazati, da je predlagani dvig cene nujno potreben za zagotovitev pozitivnega poslovanja," so pojasnili na ministrstvu.

Direktorica DUP Jožica Šemnički zagotavlja, da je bilo 12-odstotno povišanje oskrbnin pripravljeno po veljavnih normativih in pravilniku za oblikovanje cen. Zdaj so spremeniti letni načrt - predvideva 510.454 evrov izgube iz poslovanja ob koncu leta. To razliko naj bi pokrili s prihranki iz preteklih let. Na ministrstvu pa poudarjajo, "da mora finančni načrt zavoda v izkazu prihodkov in odhodkov izkazovati najmanj uravnotežen poslovni izid".  DUP naj bi poslovni primanjkljaj pokril s prihranki prejšnjih let.

"Najbolj enostavno je razbiti šparavček. Zgrožen sem nad nonšalantnim odgovorom ministrstva na prvotni predlog povišanja," je stanje opisal član sveta zavoda Žarko Markovič. "Poteza ministrstva je populistična in nima zveze z realnim poslovanjem."

Osnovna oskrba I (varovanec v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij) je bila doslej 15,88 evra na dan in je veljala nespremenjena od leta 2010 naprej. Bila je najnižja med slovenskimi domovi upokojencev, pa je DUP z njo vseeno zbral kar precej milijonov amortizacije, ki še zdaj leži na računu (in ne več v državni zakladnici). Tudi s povišano ceno bo ptujski dom najverjetneje še vedno najcenejši, kljub temu, da bodo oskrbovanci plačevali povprečno po 24 evrov več na mesec. Jožica Šemnički razkriva: "Tudi s predlagano podražitvijo za 12 odstotkov bi še vedno bili med najcenejšimi domovi v Sloveniji." DUP je zdaj ponovno uvedel plačilo dodatkov za kopalnico in balkon, kar je bila poleg premalo kadra ena glavnih zamer prejšnjemu vodstvu doma (jeseni 2015 so vse dodatke k ceni ukinili). 

Jožica Šemnički poudarja, da je leta 2013 za 722 oskrbovancev v vseh enotah skrbelo 270 zaposlenih, v lanskem letu pa so imeli 695 oskrbovancev in 358 zaposlenih. "Načrtujemo standardne storitve; radi bi jih še izboljšali. S tem povišanjem pa tega nikakor ne bomo zmogli."

Toda glas so povzdignili tudi varovanci, ki se marsikje že pritožujejo, da se razmere v DUP poslabšujejo. "Samo mir in dostojno oskrbo hočemo. Zahtevamo kvalitetno obravnavo, kvalitetno hrano in človeški odnos," je sklepe sveta stanovalcev ptujske enote povzela članica sveta zavoda Ljubica Šuligoj in opozorila da se pri starih jogijih in strganih brisačah mora vse ustaviti. Stanovalci so sklenili, da naj vodstvo presežke iz prejšnjih let ali vsaj del njih porabi za izboljšanje bivalnega standarda. Direktorica je pritrdila, da to že počnejo z letos načrtovanimi investicijskimi vlaganji.  ijonsko poslovno izgubo. Obenem pa ima na računu 13,9 milijonov evrov "prihrankov".