Računsko sodišče negativno o poslovanju UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana ni posloval v skladu s predpisi pri nabavi blaga in materiala v vrednosti skoraj 64 milijonov evrov. Pri izbiri dobaviteljev in izvajalcev so v ustanovi ravnali v nasprotju s predpisi o javnem naročanju.

Objavljeno
26. oktober 2009 11.04
Klinični center
An.B./STA
An.B./STA
Ljubljana - Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v letu 2007 izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo pomembne nepravilnosti pri naročanju blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev. Poleg tega je UKC s sklepanjem podjemnih pogodb ravnal v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih.

 

UKC ni posloval v skladu s predpisi pri nabavi blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti najmanj 63.962.000 evrov, pri izvajanju posameznih postopkov izbire dobaviteljev in izvajalcev pa je ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, piše v povzetku v petek izdanega revizijskega poročila.

 

Po navedbah računskega sodišča je UKC s sklepanjem podjemnih pogodb za opravljanje različnih del, zlasti na področju zdravstvene dejavnosti, ravnal v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih, ki prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja.

 

Kot so pojasnili na računskem sodišču, je UKC Ljubljana v teku revizije vzpostavil določene ukrepe predvsem na področju javnih naročil, ki bodo ob pravilni izvedbi pomenili primerno izvajanje teh področij. Računsko sodišče bo v prihodnje preverjalo, ali se v UKC Ljubljana držijo vzpostavljenih ukrepov. Negativno mnenje pa so kliničnemu centru izrekli zaradi ponavljajočih kršitev.

 

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja javnega zavoda UKC Ljubljana, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot javno službo. Cilj revizije je bil izreči mnenje o pravilnosti poslovanja UKC Ljubljana pri naročanju blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev v letu 2007.


Področje javnih naročil je zaradi specifike (zahtevnost priprave kriterijev za javna naročila) prepočasi sledilo zakonu o javnih naročilih, so v odzivu zapisali v UKC Ljubljana. Že v letu 2007 so bile po njihovo dosežene pomembne izboljšave in je odstotek blaga in storitev, ki jih je UKC Ljubljana naročal preko javnih naročil, narasel z osem na 38 odstotkov.

 

"Vsi sanacijski ukrepi za to področje so se intenzivno izvajali tudi v naslednjih letih in tako v letu 2009 v povprečju beležimo že približno 90 odstotkov nabav po postopkih javnega naročanja. Usmeritev sedanjega vodstva pa je, da bi se približali 100 odstotkom," so pojasnili.

 

Glede podjemnih pogodb pa so zapisali, da so zaposleni podjemniki opravljali delo pretežno v samoplačniških ambulantah. V večini primerov gre za dela, ki zahtevajo ustrezno usposobljenost izvajalcev. UKC Ljubljana v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje kljub povpraševanju na trgu dela ni našel ustreznih izvajalcev.