Računsko sodišče v Fihu ugotavlja nepravilnosti

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letih 2007 in 2008 izreklo mnenje s pridržkom, ker Fiho v nekaterih primerih ni posloval v skladu s predpisi.

Objavljeno
10. november 2009 15.00
V YHD se bojijo, da da je FIHO zasebna fundacija v roki vodilnih predstavnikov nekaterih invalidskih organizacij
Ti.K./STA
Ti.K./STA
Ljubljana - Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) v letih 2007 in 2008 izreklo mnenje s pridržkom, ker ugotavlja, da Fiho v nekaterih primerih ni posloval v skladu s predpisi. Med drugim ni upošteval pravilnika o merilih za uporabo sredstev, s čemer bi zagotavljal transparentnost.

Fiho ni podrobneje pojasnil, kako je v postopkih razdeljevanja sredstev upošteval pravila in navodila pri ocenjevanju vlog prosilcev in razporejanju sredstev za socialne programe, delovanje in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij, ugotavlja računsko sodišče.

 

Fiho je razporejal sredstva na podlagi opisnih meril v veljavnih internih aktih fundacije. Vendar po navedbah sodišča "v teh aktih niso bila predvidena in izdelana taka merila, kriteriji in standardi, da bi s točkovanjem ali na drugačen metodološko utemeljen način zagotovili enakopraven dostop in transparentno razporeditev sredstev fundacije vsem uporabnikom."

 

Obenem ugotavljajo, da je Fiho v letu 2007 porabil za odhodke delovanja fundacije 3667 evrov več sredstev, kot dovoljuje pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije.

 

Fundacija je kršila pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, saj je na delovno mesto administrativnega referenta zaposlila delavko brez ustrezne izobrazbe. V nasprotju s tem pravilnikom je Fiho v letih 2007 in 2008 izplačal tudi 9653 evrov več delovne uspešnosti, ugotavlja računsko sodišče.

 

Fiho je po njihovih navedbah ravnal tudi v nasprotju z Odlokom o ustanovitvi fundacije, ker je v letu 2007 brez sklepa sveta organizacije izplačal zaposlenim božičnico v znesku 6289 evrov. V letu 2007 je izplačal tudi stroške izobraževanja v znesku 1734 evrov, ne da bi sklenil pogodbe o izobraževanju med zaposlenim in fundacijo, kar je v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih.

 

Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti mora fundacija v 90 dneh po prejemu revizijskega poročila računskemu sodišču predložiti odzivno poročilo, ki se nanaša na popravljalne ukrepe, so pojasnili na sodišču.

 

Fiho bo moral med drugim dopolniti navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov organizacij. S pripravo letnih usmeritev in prioritet za sofinanciranje naložb uporabnikov bo moral zagotoviti objektivnejše in transparentno ocenjevanje in ovrednotenje vlog pri razporejanju sredstev.

 

Računsko sodišče je fundaciji podalo tudi priporočila, s katerimi želi prispevati k izboljšanju poslovanja.

 

S finančnim poslovanjem Fiho se je sicer pretekli teden seznanil tudi odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Beseda je tekla zlasti o vprašanju meril in nadzora nad dodelitvijo sredstev organizacijam. O tem so se mnenja razpravljavcev delila, večina pa se jih je strinjala, da je treba nadzor še nadgraditi.

 

Direktor Fiha Janez Jug je dejal, da večjih kršitev zakona ni bilo, ključna težava pa so kriteriji za delitev sredstev Fiha. Po njegovih besedah organizacija pripravlja nove kriterije za dodeljevanje sredstev, ki bodo lahko stopili v uporabo predvidoma čez tri leta.

 

Jug sicer ocenjuje, da je veljaven pravilnik preveč nedograjen in "praktično neuporaben", zato ga je bilo težko v celoti upoštevati. "Pravilnik je tako širok in splošen, da ga lahko vlečete kot žvečilko," je dejal. Nov pravilnik bo tako po njegovih besedah prinesel manj kriterijev, kot jih ima še veljavni, a bodo ti bolj življenjski in uporabni.

 

Zagotavljal bo tudi večjo objektivnost in možnost samostojnega dogovarjanja glede sredstev med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, je še pojasnil direktor Fiha.