Rado Pišot: Rektor Dragan Marušič je izgubil kompas

Zaposleni na Univerzi na Primorskem» zaradi nepravnega delovanja univerze« protestirajo. 

Objavljeno
11. september 2014 22.08
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Koper – Okoli 80 zaposlenih Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Univerze na Primorskem se je danes kljub dežju udeležilo protestnega shoda zaposlenih, na katerem so pozvali vlado, senat univerze in rektorja, naj vzpostavijo pravno delovanje univerze. »Rektor Dragan Marušič je izgubil kompas,« je izjavil Rado Pišot, direktor ZRS.

Protestni zbor zaposlenih na Titovem trgu je bil samo še en člen v verigi zaostrovanja odnosov med rektoratom in vse večjim številom zaposlenih na ZRS. Rado Pišot je povedal, da je članica univerze, ki jo vodi, v popolni nemilosti pri rektorju, da mu je rektor zožil pooblastila, da zavira raziskovalno delo, onemogoča prijave projektov, da ne rešuje dolga drugih članic univerze do ZRS (v višni 470.000 evrov), zato je njihovo finančno stanje alarmantno, da onemogoča zaposlovanje, ne omogoča nadzora nad javnim denarjem univerze, da v javnosti diskreditira ZRS in njene zaposlene ... Zato so vlado pozvali, naj vzpostavi pravno delovanje Univerze na Primorskem, s spremembo zakona pa onemogoči samovoljo posameznikov. Od senata zahtevajo revizijo poslovanja univerze in spremembo statuta, ki naj opredeli možnost odpoklica in razrešitev rektorja in dekanov. Rektor pa naj neha zavirati delo ZRS in diskreditirati zaposlene in njihovo delo.

Rektor Dragan Marušič je odgovoril, da je senat univerze dan pred protestom sprejel sklep, da se zavzema za reševanje vseh notranjih vprašanj univerze v okviru za to predvidenih organov in pravil delovanja univerze. »Od izpostavljanja notranjih zadev UP na ulicah, trgih in v medijih se senat distancira. Današnji shod je v popolnem nasprotju z intenco sklepa senata. Že pri prijavi shoda je prišlo do nepravilnosti in kršitve veljavnih pooblastil. Vodja shoda Rado Pišot je kot pravno osebo, ki naj bi shod priglasila, navedel znanstveni svet ZRS, ki je del Univerze na Primorskem in ni samostojna pravna oseba. Zakoniti zastopnik Univerze na Primorskem je rektor,« so zapisali v odgovoru z rektorata in pojasnili, da je problematika ZRS že uvrščena na naslednjo sejo senata.