Rakušev mlin: Policiji prepovedan vstop na pogorišče

Občini se mudi s pripravami na rušenje, Urbana gverila Celja pa svari pred naglico.

Objavljeno
24. oktober 2014 19.59
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Mestni občini Celje (MOC) se mudi s pripravami na rušenje 6. oktobra zgorelega 111 let starega in spomeniško zaščitenega Rakuševega mlina. Bo potem še mogoče raziskati vzrok in najti krivce za požar, ki je uničil eno najlepših stavb industrijske arhitekturne dediščine v mestu?

To se v odprtem pismu javnosti sprašuje tudi skupina celjskih umetnikov in kulturnikov v svobodnem poklicu Urbana gverila Celja, ki se sklicuje na izjave odgovornih z MOC, da je po strokovnem mnenju potrebno Rakušev mlin čimprej nadzorovano porušiti, saj da predstavlja potencialno nevarnost in se lahko poruši sam od sebe.

Na MOC o sanaciji Rakuševega mlina pravijo, da čakajo na stališče Ministrstva za kulturo (MZK). »Gradbeni inšpektor je ministrstvo že pozval, naj zaradi nevarnosti hipne porušitve Rakuševega mlina svoje stališče poda v petih dneh. Ker ministrstvo mnenja še ni podalo, ne moremo reči, ali bo stavbo potrebno porušiti,« pravijo na občinskem oddelku za okolje, prostor in komunalo.

Ogleda pogorišča morda sploh ne bo

A občina je že devet dni po požaru pridobila mnenje o konstrukcijskem stanju in varnosti objekta, ki ga je izdelal samostojni podjetnik, izvedenec gradbene stroke Ivan Ramšak. Potem so na MOC že v torek izbirali izvajalca rušenja. »Ponudbe smo odpirali 21. oktobra. Ker postopek še ni pravnomočno zaključen, podrobnejših podatkov ne moremo dati,« so včeraj povedali na občini. Le dan prej in ko še nismo vedeli, da so že odpirali ponudbe za rušenje, so trdili, da bodo javno naročilo oddali le, če bodo dobili soglasje za rušenje.

Medtem na Policijski upravi Celje (PUC) pravijo, da kriminalisti preiskave požara oziroma ogleda notranjosti mlina še niso opravili, ker objekt ni varen. »Če bo ocenjeno, da vstop v objekt tudi v prihodnje ne bo varen, bodo kriminalisti opravili ogled kraja dejanja vzporedno z rušenjem objekta,« pojasnjuje tiskovna predstavnica PUC.

Sledi o tem, kako je 6. oktobra do požara prišlo, z vetrom in dežjem počasi izginjajo in zanimivo bi bilo izvedeti, kako je lahko oceno stanja objekta izdelal izvedenec gradbene stroke. Predstavniki Urbane gverile tudi opozarjajo: »Nekateri strokovnjaki so po požaru napovedali zrušitev poškodovanega objekta že pri močnejšem vetru. To se ob torkovem oranžnem alarmu z vetrom do 90 kilometrov na uro ni zgodilo. Glede na to, da so bile ocene o varnosti pretirane, predlagamo, da se rušitev objekta odloži in pridobi drugo mnenje neodvisnih strokovnjakov.«

Nenavadna občinska naglica

A občini se mudi. Ministrstvo za kulturo je že 20. oktobra, le dva tedna po požaru, prejelo vlogo MOC, ki jim jo odstopila celjska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine. »Gre za vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev kulturnega spomenika Rakušev mlin, ki je bil poškodovan v požaru, postopek pa vodi Direktorat za kulturno dediščino,« pravijo na MZK.

Ministrstvo lahko izda soglasje za odstranitev, če ugotovi takšno dotrajanost in poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi ali če spomenik že ogroža življenje ljudi in premoženje. MZK vlogo obravnava prednostno, po zakonu pa ima za to dva meseca časa. Ob tem pa ministrstvo opozarja: »Rušitev objekta pred zaključkom upravnega postopka in po sedaj znanih in pridobljenih dokaznih gradivih ni dopustna. V primeru, da ministrstvo izda kulturnovarstveno soglasje, mora lastnik najprej izpolniti pogoje iz odločbe, ki zahtevajo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje.«

Urbana gverila Celje ugotavlja: »Takšna vnema pri odstranitvi poškodovanega objekta je nenavadna, še posebej, ker niso razjasnjene okoliščine požara. Če bo objekt dokončno podrt, tudi nikoli ne bodo. Zahtevajo, da policija razišče tudi možne motive za požig ter da naj ministrstvo šele nato zahteva sanacijo ali dovoli rušenje.