Razpis za 50 novih oddelkov

Mestna občina Ljubljana bo objavila razpis za dodelitev koncesij za 50 novih oddelkov v zasebnih vrtcih. Kljub temu da bo v tem šolskem letu zagotovila 38 novih oddelkov, je na čakalnih listah ostalo 715 otrok.

Objavljeno
27. september 2009 15.10
Ti. Kr./STA
Ti. Kr./STA
Ljubljana - Mestna občina Ljubljana (MOL) bo objavila javni razpis za dodelitev koncesij za 50 novih oddelkov v zasebnih vrtcih. Kljub temu, da bo MOL v tem šolskem letu zagotovila 38 novih oddelkov v vrtcih, je na čakalnih listah ostalo 715 otrok. Razpis mora potrditi še mestni svet, ki bo na ponedeljkovi seji poleg tega ustanovil še Javni zavod Mladi zmaji.

Letošnji vpis v ljubljanske vrtce je presegel vsa pričakovanja. Od septembra 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, pa do letos, ko pričakujejo 13.027 otrok v 754 oddelkih, so z investicijami in racionalno organizacijo oddelkov v vrtcih pridobili 2473 dodatnih mest v 67 oddelkih. To pomeni kar 14 novih vrtcev. Vključenost otrok v vrtec pa se je v Ljubljani povečala že na 85 odstotkov, slovensko povprečje je sicer 62 odstotkov otrok, vključenih v vrtec.

 

Za razpisanih 2900 prostih mest v ljubljanskih vrtcih so na MOL prejeli 9486 vlog za 5007 otrok, od tega 4058 otrok s stalnim prebivališčem v MOL. V juniju se je po navedbah načelnice to število znižalo na 3739 otrok, kar je pomenilo, da morajo zagotoviti še 1247 mest. Začeli so s pripravo ukrepov in do konca leta bodo nanovo odprli 19 oddelkov za 266 otrok, prihodnjo pomlad pa še 19 oddelkov za prav toliko otrok.

 

Ker tudi to ne bo zadoščalo za sprejem vseh otrok, so v oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje pripravili sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, ki ga bo na seji v ponedeljek obravnaval mestni svet. V oddelku predlagajo razpis koncesij za 50 oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja na območjih, kjer prostih kapacitet v vrtcih najbolj primanjkuje.

 

Tako je predvidena koncesija za najmanj en in največ 10 oddelkov na območju 22 šolskih okolišev ljubljanskih osnovnih šol. Koncesijo bo MOL dodelila za obdobje petih let, in sicer za deveturni dnevni program za predšolske otroke prvega starostnega obdobja na podlagi kurikuluma za vrtce, ki ga je leta 1999 potrdil Strokovni svet RS.

 

Iz gradiva je razvidno, da bo morala MOL za dodelitev in izvajanje koncesije za en oddelek s 14 otroki zagotoviti letno skoraj 60.000 evrov, prispevek staršev pa bo znašal skoraj 20.000 evrov. Če bo MOL podelila koncesije za 50 oddelkov oz. 700 otrok, bo morala zagotoviti 41,8 milijona evrov letno, prispevek staršev pa bo v tem primeru znašal skoraj 14 milijonov evrov.

 

Iz mestnega proračuna se namreč zasebnemu vrtcu s koncesijo zagotavljajo sredstva za razliko med ceno programa in plačilom staršev. Lahko pa lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtca, vendar to ni obveznost lokalne skupnosti.

 

Mestni svet bo na ponedeljkovi seji s sklepom predvidoma ustanovil Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Poslanstvo zavoda je zagotoviti mrežo ustrezno opremljenih prostorov, v katerih lahko otroci, družine in mladi kakovostno preživljajo prosti čas bodisi v obliki organiziranih oziroma vodenih vzgojno izobraževalnih in kulturnih dejavnosti bodisi samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.

 

V zavodu so za izvajanje dejavnosti organizirane notranja organizacijska enota Četrtni mladinski centri, ki deluje na lokaciji Resljeva 18 v Ljubljani ter notranja organizacijska enota Pokrita otroška igrišča, ki deluje na lokaciji Mala ulica 5 v Ljubljani. Letos bodo v rebalansu mestnega proračuna za zagonska sredstva za delovanje zavoda od ustanovitve pa do izteka koledarskega leta namenili 248.600 evrov, in sicer za investicije in plačilo dela koordinatorjev in direktorja. V letu 2010 pa bodo zavodu iz proračuna namenili 825.000 evrov.

 

Trenutno v Ljubljani delujejo trije četrtni mladinski centri, in sicer v Zalogu, za Bežigradom in v Šiški. V pripravi je še četrta lokacija v Črnučah, v bivši diskoteki Black Jack, ki je prazna že skoraj desetletje in je od zaprtja diskoteke nihče ni uporabljal. Prav tako je v pripravi lokacija v Mali ulici 5, kjer bodo uredili pokrito otroško igrišče, imenovano igrališče. Do leta 2011 v MOL načrtujejo še četrtni mladinski center na Viču, v Centru in pod Šmarno goro. Pokrito otroško igrališče pa bo MOL uredila tudi v Stožicah.