Razplet in zaplet v predoru Markovec


Razpis za elektro in strojno opremo bodo spremenili že zato, ker bo Dars naročal nekoliko manjši obseg del.

Objavljeno
16. april 2013 13.47
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Koper – Čeprav bi Alpine Bau prihodnji teden lahko že končal s pogodbo dogovorjena dela v predoru Markovec, se to ne bo zgodilo. Prevzeti mora nekaj del, ki jih ponavadi opravijo opremljevalci elektro in strojne opreme. Dars bo moral zato spremeniti razpis.

Če bi bila dela pri predoru Markovec usklajena in razpis za elektro in strojno opremo objavljen pravočasno, bi se skozi ta predor lahko vozili že to poletje. Razpis, za katerega so v Darsu vedeli že leta prej, so objavili šele 26. junija 2012 in se konec marca 2013 odločili, da ga razveljavijo in napovedo, da bodo novega (morda) objavili konec maja.

Takšen razplet prinaša še en zaplet: Alpine Bau ne more dokončati pogodbenih del do 23. aprila letos, čeprav so dela končana. »Stene so v glavnem pobarvane, zdaj bi morali narisati le še talne oznake in v enem mesecu pospraviti gradbišče. Začeli so odstranjevati betonarno z gradbišča, portali so skoraj zaključeni,« nam je včeraj povedal nadzorni inženir Marjan Ortar.

Toda Alpine Bau svojih del ne more dokončati, ker bi morali pred tem izvajalci strojne in elektro opreme vgraditi nekaj opreme v tla. Zato se bo Dars pogajal z Alpine Bauom, da vgradi inštalacijske cevi, v katere bodo potegnili kable, položi pokrove nad kineto in dokonča predorske platoje pred izhodom oziroma vhodom z vsake strani predora.

»To so funkcionalno povezana dela, brez katerih Alpine Bau ne more končati svojih del. Dogovoriti se bo treba za vsa ta dodatna dela, jih popisati, izmeriti in uskladiti cene,« pravi Ortar. »Če se bomo hitro uskladili, bo Alpine Bau potreboval še štiri mesece. Seveda bo to dodaten strošek, ki pa ga potem ne bo treba naročiti in plačati izvajalcem elektro in strojne opreme,« pojasnjuje Ortar.

Kolikšen bo končni račun med Alpine Bauom in naročnikom (Darsom), nam ni uspelo izvedeti. Po nekaterih neuradnih ocenah naj bi Alpine Bau na koncu terjal več milijonov evrov dodatnega plačila. Nekaj dodatnih del je bilo res opravljenih, toda zanesljivih podatkov o tem v Darsu ne dobimo.

Razpis za elektro in strojno opremo bodo spremenili že zato, ker bo Dars naročal nekoliko manjši obseg del. Tudi vzdrževanja ne bodo več predvideli, ker naj bi zanj skrbel sam Dars. Kako pa bodo zapisane zahtevane reference, se bo videlo, ko bo razpis objavljen.

Pri tem je pomembna ugotovitev Državne revizijske komisije, ki je zahtevala, da se mora prvi postopek javnega naročanja vrniti v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb in da vloge Iskre Sistemi ni mogoče šteti kot nepopolne. Toda tega napotka pri Darsu niso upoštevali.