Redarji v praksi brez državnega nadzora

V Ljubljani je v dveh letih en sam zunanji nadzor opravila le informacijska pooblaščenka.

Objavljeno
21. oktober 2011 09.00
Posodobljeno
21. oktober 2011 09.40
Samo Petančič, Ljubljana
Samo Petančič, Ljubljana

Ljubljana – Redarstva po zakonu sicer nadzorujejo številni, tudi državni organi, v praksi pa se je izkazalo, da zunanji nadzorniki komaj kdaj pregledajo delovanje mož v vijoličastem. V Ljubljani je v dveh letih en sam zunanji nadzor opravila le informacijska pooblaščenka. Redarje precej nadzoruje tudi župan.

Vprašanje nadzora nad redarji je prišlo na plan tudi v povezavi z letošnjim obsežnim izdajanjem plačilnih nalogov občanom, ki jih je ljubljansko redarstvo v prvi četrtini leta poslalo približno 20.000. Ko smo se o tem pozanimali na Mestni občini Ljubljana, je Andrej Orač, vodja mestnega redarstva, zapisal, da je nadzor nad redarji urejen v zakonu o občinskem redarstvu, zakonu o varstvu osebnih podatkov in zakonu o splošnem upravnem postopku, zakonitost upravnega poslovanja pa določa uredba o upravnem poslovanju.

Kadar se pojavi vprašanje o zakoniti uporabi prisilnih sredstev redarjev, župan imenuje petčlansko komisijo, v kateri morajo biti direktor, predstavnik policije in predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nadzorom nad varstvom človekovih pravic in svoboščin. Ali je bilo ravnanje občinskega redarja zakonito in strokovno, odloči vodja občinskega redarstva. Če ugotovi kršitve, mora sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.

Komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva in druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni, da je to potrebno. Če komisija ugotovi znake kaznivega dejanja, o tem obvesti pristojni organ.

Tisti, ki meni, da so mu redarji storili krivico, se lahko v 30 dneh pritoži županu, ta pa mu mora v enakem času odgovoriti. Če temu sledi disciplinski postopek, se ga izvaja v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Za nadzor nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenega z občinskimi predpisi, je odgovoren župan.

Redarstva po zakonodaji nadzorujejo tudi državni organi. Zakonitost dela občinskih organov opravlja ministrstvo za notranje zadeve, za prekrške pa je pristojna inšpekcija za notranje zadeve. Varstvo osebnih podatkov nadzoruje informacijski pooblaščenec, upravno poslovanje pa ministrstvo za upravo oziroma upravna inšpekcija.

Zanimivo je, da letos nad ljubljanskim mestnim redarstvom ni izvedel nadzora prav noben državni organ, lani pa je delo redarjev pod drobnogled vzel le eden – informacijska pooblaščenka je preverjala zakonitost snemanja telefonskih pogovorov tistih, ki kličejo ljubljanske redarje.