Referendum o malem delu: koalicija za 10. april, opozicija za 8. maj

Koalicijske poslanske skupine soglašajo s stališčem matičnega odbora, ki za referendumski datum o zakonu o malem delu predlagal 10. april, saj bi zakon ob potrditvi tudi prej začel veljati. V opoziciji pa soglašajo z dopolnilom poslancev SDS, ki predlagajo datum 8. maj, ko bi lahko glasovali tudi o morebitnih drugih referendumskih vprašanjih.

Objavljeno
17. februar 2011 18.35
Ti. K., delo.si
Ti. K., delo.si
Ljubljana - V predstavitvi stališč poslanskih skupin je uvodoma nastopil poslanec SD Dejan Levanič. Poudaril je, da mora DZ spoštovati zakon in v določenih rokih razpisati vse postopke za volilna opravila, zato podpira referendumski datum 10. april. Všečna pobuda, da bi več referendumov izvedli hkrati, po njegovih besedah "skriva neokusno špekulacijo", katere cilj je nabrati čim več tem ter "zamegliti vsebino zakonov". Opozoril je, da bi prelaganje referenduma pomenilo tudi zamik v izvajanju morebiti potrjenega zakona, ki ga v SD sicer podpirajo.

Poslanka SDS Alenka Jeraj je med drugim izpostavila, da se napovedujejo tudi drugi referendumi - o pokojninski reformi, o zakonu o arhivih in morda tudi posvetovalni referendum o Teš 6. Zato ocenjujejo, da bi bilo primerneje določiti dan, ko bi odločali na več referendumih hkrati, s čimer bi tudi veliko prihranili. Hkrati pa je do državljanov podcenjujoče, če nekdo pravi, da ne morejo o tako pomembnih zadevah odločati na isti dan, je dejala. V SDS zakonu o malem delu sicer nasprotujejo.

Za poslance Zares pa je po besedah Vita Rožeja nujno, da se o zakonu o malem delu volivci izrečejo čim prej. Po njegovih besedah ne gre za to, da volivci in volivke ne bi bili sposobni razsojati o več stvareh. Vendarle pa se bodo vsaki stvari lahko temeljiteje posvetili, če se bodo odločali o manj stvareh naenkrat, je prepričan Rožej, ki podpira referendumski datum 10. april.

Poslanec Desus Franc Jurša pa meni, da bi bilo sicer glede na "plaz referendumov" res logično in finančno primerneje določiti en referendumski datum. Opozarja pa, da je "nesmiselno združevati na en referendumski dan več odločanj o popolnoma različnih materijah". Zato bodo v DeSUS, kjer zakon podpirajo, podprli odlok o razpisu referenduma 10. aprila.

Poslanec Jakob Presečnik (SLS) je napovedal, da bodo v SLS podprli dopolnilo za izvedbo referenduma v kasnejšem datumu. Glede vsebine zakona pa je izpostavil, da malo delo med delodajalci zaradi višjih obremenitev ne bo tako priljubljeno, kot je danes študentsko delo. Zaradi tega ga bo tudi manj, pri čemer bodo zanj konkurirali tudi upokojenci, ki so časovno bolj prilagodljivi kot študenti.

Bogdan Barovič iz SNS pa je med drugim opozoril, da zakon o referendumu in ljudski iniciativi dovoljuje preložitev datuma odločanja na kasnejši datum, in napovedal, da bodo njihovi poslanci podprli dopolnilo SDS. V SNS sicer zakonu o malem delu nasprotujejo.

V LDS po besedah poslanca Ljuba Germiča spoštujejo legitimno izraženo voljo volivk in volivcev, da želijo o malem delu odločati na referendumu. Hkrati pa se zavedajo odgovornosti do celotnega paketa zakonodaje na socialnem področju, zaradi česar Germič meni, da je nujna njihova čim prejšnja in usklajena implementacija. Tako v LDS podpirajo referendumski datum 10. april.

Prav tako bo ta datum referenduma po besedah poslanca Vilija Rezmana podprla večina od treh nepovezanih poslancev.

Poslanci bodo o predlogu, da se referendum o zakonu o malem delu razpiše za 10. april, roki za njegovo izvedbo pa bi začeli teči 1. marca, glasovali danes.