Res vse zakonito?

Ali bi policija tudi tokrat prisluhnila opozorilom varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka glede njenega ravnanja v primeru družine Strojan, ne vemo.

Objavljeno
20. februar 2007 21.45
Ali bi policija tudi tokrat prisluhnila opozorilom varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka glede njenega ravnanja v primeru družine Strojan, ne vemo. Hanžek je namreč danes še zadnjič nastopil pred javnostjo v tej vlogi, vrhovno državno tožilstvo pa je pri ravnanju policije, ki naj bi po varuhovi oceni morebiti ravnala nezakonito, ko je nadzorovala romsko družino Strojan v Postojni, ugotovilo, da ni uporabila posebnih operativnih metod in sredstev ali storila katerega od kaznivih dejanj.

Hanžek, ki je s svojo izjemno avtonomno držo zaznamoval svoj šestletni mandat, je, ko je opravil bilanco svojega dela, posebej poudaril, da mu je v vsem tem času prav policija največkrat prisluhnila ter upoštevala njegova mnenja in predloge. Stvari pa so se spremenile, ko je vodenje tožilstva prevzela Barbara Brezigar. Varuh njenim odločitvam pripisuje političnost, Brezigarjeva mu odgovarja, da sam ravna neodgovorno, nestrpno in neresno.

Splošno pravno sprejemljivo je, da mora policija varovati življenje ljudi, zagotavljati njihovo osebno varnost, varovati premoženje, integriteto, dostojanstvo, javni red in mir. Za to ima na voljo nekatere vzvode. Uporabljati jih mora pregledno, nadzorovano in zakonito. In tu naj bi se zalomilo. Meje pravno dovoljenega naj bi prekoračila.

Da očitki varuha niso bili kar tako, lahko sklepamo po tem, da se je s primerom ukvarjal vrh tožilstva. Po prvih njegovih odzivih, ko ni bilo jasno, kako je tožilstvo sploh ravnalo, je primer Strojan včeraj dobil še formalno kritje: zavrženje ovadb.

Odvetniki Strojanovih bodo zagotovo prevzeli kazenski pregon, saj so prepričani, da je policija nezakonito posegla v njihovo zasebnost, čeprav tožilstvo poskuša primer minimalizirati in govori o zavrženju ovadb glede kaznivega dejanja nevestnega opravljanja službe. Kot da bi šlo samo za to.

Zasebnost, človekova osebnost in njegovo dostojanstvo, svoboda gibanja … so vrednote, ki so varovane z najvišjim pravnim aktom države – ustavo. Ali je ta vredna papirja, na katerem je napisana, če je bilo v primeru Strojan res vse zakonito?