Reševanje knapovskega smučišča in letovišča

Dokapitalizacija družbe Golte: Velenje bo pomagalo, če bodo tudi rudarji

Objavljeno
05. september 2013 09.58
Golte, avgust 2913 - Hotel na Golteh.
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Velenje, Mozirje – Letno in zimsko turistično središče Golte, ki je lani že tretje leto zapored poslovalo z izgubo, je lastnikom predlagalo dokapitalizacijo za dva milijona evrov. Med prvimi so jo podprli velenjski svetniki, vendar le, če bodo pri njej sodelovali tudi drugi lastniki. Predsednik uprave Premogovnika Velenje Milan Medved napoveduje, da se bo to zanesljivo zgodilo.

Hčerinski družbi Premogovnika Velenje PV invest in HTZ sta z malo več kot 60 oziroma 16 odstotki večinski lastnici Golt. Vendar Milan Medved pravi, da dokapitalizacija ne spreminja strateškega plana premogovnika, po katerem bodo prodali poslovno nepotrebno premoženje. Med njim so tudi Golte, čeprav Medved dodaja, da bodo zanje morda raje iskali strateškega partnerja. »Kdaj, ne morem povedati, vsekakor premoženja po sedanjih nizkih cenah ni pametno prodajati,« je dejal Medved.

Direktor centra Golte Ernest Kovač pravi, da imajo Golte izgubo zaradi splošno slabih gospodarskih razmer in velikih investicijskih vlaganj v pretekli sezoni. Zato je družbenikom, med katerimi so tudi zgornjesavinjske in šaleške občine, predlagal dokapitalizacijo za dva milijona evrov, kolikor približno znaša skupna izguba zadnjih treh let. Denarja imajo le za stroške dela in materiala, težave pa imajo z odplačevanjem dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti. Popolnoma prenovljenega hotela na Golteh še pet let ne morejo prodati, saj so za devet milijonov evrov vredno naložbo četrtino denarja dobili iz strukturnega sklada. Kovač je dejal, da se z bankami pogovarjajo o podaljšanju posojil in moratoriju na odplačevanje, hkrati pa bodo dokončali gradnjo apartmajskega naselja. S tem bodo število postelj s sedanjih 100 potrojili. Do konca prihodnjega leta bi radi končali tudi gradnjo šestsedežnice Kladje, s čimer bi lahko precej povečali obisk in prodajo smučarskih kart.

Velenjski svetniki so se v torek strinjali s povečanjem osnovnega kapitala družbe Golte z dodatnim vplačilom družbenikov. Mestna občina Velenje bo po besedah župana Bojana Kontiča zagotovila 50.000 evrov, če bodo to storili tudi preostali družbeniki. Odločitev o dokapitalizaciji mora sprejeti skupščina, osnovni kapital družbe Golte pa je 7,9 milijona evrov.

Čeprav so leta 2003 solastnice ustanovljene družbe Golte poleg velenjske tudi druge občine Savinjsko šaleške regije, je usoda dokapitalizacije, in s tem družbe Golte, v rokah velenjskih knapov. Hčerinski družbi Premogovnika PV Invest in HTZ, ki sta leta 2008 od italijanskega podjetja odkupili večinski delež družbe Golte Holding, imata v lasti skoraj 78 odstotkov družbe in lahko na skupščini izglasujeta dokapitalizacijo. Medved pravi, da so že pogovorili z vsemi 22 lastniki in da jih večina dokapitalizacijo podpira. Ne nazadnje so rudnikove družbe in devet tukajšnjih občin postali solastniki prav zato, da znano zimsko in letno turistično središče ne bi propadlo.