Rešitev za celjsko mestno tržnico

Občinsko podjetje Simbio je kupilo večinski delež tržnice, občina pa mu jo bo iz proračuna odplačevala še več let

Objavljeno
11. junij 2014 10.03
Mestna trzznica Celje
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje - Če bo sodišče soglašalo s prodajo, bo stečajna upraviteljica Cest mostov Celje (CMC) Milena Sisinger celjsko občinsko podjetje Simbio pozvala k plačilu 1,2 milijona evrov kupnine za večinski delež celjske mestne tržnice. Direktor Simbia Marko Zidanšek pričakuje, da se bo to zgodilo še ta mesec.


Simbio je 60 odstotkov stavbne pravice za moderno tržnico kot edini dražitelj sredi maja na dražbi kupil za izklicno ceno. Mestna občina Celje (MOC) je ni mogla, čeprav je po petih letih delovanja tržnice že 40-odstotna lastnica, saj tega v proračunu ni načrtovala.

Mestna tržnica, ki se je po odprtju decembra 2009 potegovala tudi za prestižno evropsko arhitekturno nagrado, je nastala v biroju Ark Arhitektura Krušec. Ker že takrat MOC ne bi zmogla investicije, je s CMC sklenila pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Po njej je CMC tržnico zgradil za 3,8 milijona evrov in dobili 11-letno koncesijo za upravljanje. Obenem se je MOC obvezala najemnine za branjevke vsak mesec subvencionirati s 34 tisoč evri, s čimer povečuje lastniški delež v tržnici. Leta 2020 bi bila ta v celoti občinska.

Toda oktobra 2012 se je CMC znašel v stečaju. Stečajna upraviteljica Milena Sisinger je upravljanje oddala podjetju Derma, a se zdaj tudi Derma bliža stečaju. Zato je morala tržnico čimprej prodati.
Sisingerjeva pravi, da je MOC do prodaje redno poravnavala subvencijo. Tako je Celje doslej za svoj 40-odstotni delež plačalo več kot 1,5 milijona evrov, javno podjetje Simbio pa je z nakupom doslej plačana sredstva za tržnico povišalo na več kot 2,7 milijona evrov. Po nakupu so uredili prenos koncesije na Simbio, ki je prevzel tudi 4 na tržnici zaposlene delavce.

Zidanšek, tudi pooblaščenec celjskega župana za finance in gospodarstvo, pravi, da ne bodo spreminjali pogodbe z MOC in da bo mesto še naprej plačevalo subvencijo. »V Simbiu imamo z delovanjem tržnice izkušnje še iz časov Javnih naprav Celje, predhodnika Simbia, ki so že upravljale s tržnico. Tudi zato ne bomo iskali morebitnega partnerja, nasprotno, urejenost in ponudbo tržnice bomo sami še izboljšali,« pravi Zidanšek.

Priljubljeno mestno tržnico v samem središču starega Celja, kakršne ima le malo mest, sta občina in Simbio torej rešila in zagotovila njeno obratovanje. Simbio, v lasti občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, svojo dejavnost širi. Ob propadu Vrtnarstva Celje je prevzel tudi večino odpuščenih, ki zdaj urejajo občinske zelene površine.