Revizija sanacije plazu v Logu pod Mangartom

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se je odločil za izredno notranjo revizijo sanacije plazu Stože na območju Loga pod Mangartom.

Objavljeno
02. marec 2007 16.43
Janez Podobnik
Ljubljana - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je v četrtek sprejel sklep o začetku izredne notranje revizije sanacije plazu Stože na območju Loga pod Mangartom.

Revizija bo pregledala vse postopke, povezane s sprejemanjem odločitev glede sanacije in njenega financiranja od leta 2000 do danes, torej tudi glede poravnave s Podjetjem za urejanje hudournikov (PUH). Namen je ugotoviti, ali je bila sanacija vodena zakonito in gospodarno, je na novinarski konferenci dejal Podobnik.

Za revizijo, ki jo bo vodila notranja revizorka na ministrstvu, se je minister odločil, ker so se v javnosti pojavili pomisleki glede poravnave in vodenja drugih postopkov, strokovnega koncepta in pristojnosti, je dejal in izrazil upanje, da bodo izsledki znani čim prej.

Podobnik: Odločitev za poravnavo je bila pravilna

Podobnik je ponovno poudaril, da je bila odločitev za poravnavo (podjetje PUH bo dobilo 1,12 milijona evrov) pravilna in v skladu z usmeritvijo vlade, da se gre v poravnavo v primerih, kjer je to upravičeno. Kot je povedal, je bil seznanjen z vsemi pravobranilskimi in drugimi pravnimi mnenji in pomisleki glede poravnave. "Odločitev pravobranilke je legitimna, ampak za mene ni dokončno zavezujoča. Odločitev, da gremo v poravnavo, je pravilna," je dejal.

"V okviru poravnave in postopkov so bila plačana dela, ki so bila dejansko izvedena, izvedena interventno in za katera je imel takrat izvajalec podlago, saj je bil izvajalec gospodarske javne službe," je ponovil Podobnik in dodal, da je imelo to podjetje tudi kasneje po prenosu pristojnosti mandat za nadaljevanje nujnih intervencijskih del.

Za prenehanje izvajanja del potrebna pisna odločba

Za prenehanje izvajanja nujnih interventnih del minister za okolje oz. pristojni inšpektor med drugim izdati pisno odločbo. "Bivši minister se je torej zavedal, da lahko s pisno odločbo o prenehanju del PUH odstrani z gradbišča v vsakem trenutku, pa tega ni upal storiti, saj se je zavedal velike ogroženosti prebivalcev Loga. Preprosto je čakal, da je PUH naredil potrebna dela, potem pa rekel, da teh del ni naročil. Njegove trditve, da so nas pozivali, naj gradbišče zapustimo in da so to dosegli šele z grožnjo z začasno sodno odredbo, je zato čisto zavajanje," pravijo v PUH.

Če PUH januarja leta 2001 ne bi nadaljeval z deli, bi te ljudi pustili same, brez gradbenega izvajalca najmanj dva meseca po nesreči, je dejal Podobnik. "Če bi podjetje zapustilo delovišče, ne da bi dobilo odločbo ministra ali inšpektorja, bi ravnalo v nasprotju s takrat veljavno zakonodajo in obveznostmi," pravi in dodaja, da se takrat se še ni vedelo, kakšna bo sanacija.

Po izvedenih prvih intervencijskih delih je ministrstvo marca 2001 objavilo razpis za intervencijska dela, večina katerih je bila po navedbah PUH že izvedena. Kot so sporočili iz PUH, so ministrstvo na to opozorili, a je to kljub temu nadaljevalo z razpisom, izbralo izvajalca (VGP Soča) in mu izvedbo del, ki jih ni naredil, tudi plačal.

V PUH še pravijo, da so svojo terjatev utemeljili z listinami, ki so potrebne pri obračunu interventnih del, to je z gradbeno knjigo, gradbenim dnevnikom, analizami cen in projektom izvedenih intervencijskih del na območju Loga pod Mangartom.