Revizorji: Informacijski sistem Dursa je neučinkovit

Računsko sodišče je ugotovilo, da Davčni urad RS ne zagotavlja učinkovitosti delovanja svojega informacijskega sistema, ta pa tudi ni deloval v skladu s predpisi.

Objavljeno
07. februar 2007 14.50
Igor Šoltes
Ljubljana - Davčna uprava RS (Durs) ne zagotavlja učinkovitosti delovanja svojega informacijskega sistema, ta pa tudi ni deloval v skladu s predpisi, je v revizijskem poročilu o učinkovitosti in pravilnosti delovanja informacijskega sistema Durs ugotovilo računsko sodišče. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivih nadzornih funkcij ter nepravilnosti je delovanje informacijskega sistema Durs po oceni sodišča v pomembnem neskladju s predpisi, zato mu je izreklo negativno mnenje.

Zelo velik problem je spreminjanje zakonodaje na področju davkov, je revizijsko poročilo komentiral predsednik računskega sodišča Igor Šoltes. Durs s svojim informacijskim sistemom ne more slediti spremembam, zaradi česar prihaja do določenih odklonov, je dodal. Generalni direktor Durs Ivan Simič bo podrobnosti v zvezi z revizijskim poročilom predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Šoltes: Durs nima centralne knjigovodske evidence

Informacijski sistem Durs po oceni računskega sodišča ni deloval v skladu s predpisi, ker ni zagotavljal takšnih knjigovodskih evidenc o davkih, kot jih predpisuje zakon o davčni službi. Poleg tega je omogočal zmoten obračun dohodnin in ni imel vzpostavljenih kontrol, ki bi pomote odkrile ter zagotovile njihovo odpravo.

Da Durs nima centralne knjigovodske evidence, računsko sodišče opozarja že deset let, je povedal Šoltes. Med vzroki je navedel dejstvo, da so sistem stalno nadgrajevali in dopolnjevali, poleg tega večino ključnih nalog izvaja zunanji izvajalec, ki ga Durs slabo nadzoruje. Davčna uprava na ta način nima možnosti, da bi sama prevzela naloge, ki so ji zaupane, je ocenil Šoltes.

Računsko sodišče: Neučinkovito delovanje informacijskega sistema


Računsko sodišče je tudi ocenilo kakovost delovanja glavnih informacijskih procesov Dursa in kakovost informacij, kot jo nudijo nekateri najpomembnejši sklopi aplikativne podpore davčnih procesov. Skupna ocena učinkovitosti delovanja informacijskega sistema Durs ne dosega meje, ki bi lahko zagotavljala učinkovito podporo poslovanju, še piše v revizijskem poročilu.

Sistem je neučinkovit, ker je preveč pomembnih operativnih nalog, povezanih z obračunom dohodnin in davkov pravnih oseb. Poleg tega se te izvajajo pri zunanjem izvajalcu, kar pomeni visoko tveganje za obstoj napak, predvsem zaradi neustreznega nadzora nad izvajanjem nalog zunanjega izvajalca, je dejal Šoltes.

Durs mora računskemu sodišču v 90 dneh predložiti odzivno poročilo, v katerem mora predstaviti aktivnosti za vzpostavitev takšnih knjigovodskih evidenc o davkih, ki bodo omogočale celovit nadzor in centralno organizacijo evidenc. Predstaviti mora tudi aktivnosti za odpravo posledic pomot v dohodnini ter ukrepe, na kakšen način namerava vzpostaviti kontrole, ki bodo zagotavljale pravočasno odkrivanje pomot pri obračunih dohodnine.