Rok za odstranitev vrtičkarskih lop ob Žalah se je iztekel

Vrtičkarji pri Plečnikovih Žalah so imeli do torka opolnoči čas, da odstranijo lope, orodje, posode za zbiranje deževnice in morebitno drugo opremo na spomeniško zaščitenem območju Plečnikovih Žal.

Objavljeno
04. april 2007 12.53
Zoran Jankovič
Ljubljana - Vrtičkarji pri Plečnikovih Žalah so imeli do torka opolnoči čas, da odstranijo lope, orodje, posode za zbiranje deževnice in morebitno drugo opremo na območju med Pokopališko, Šmartinsko, Jarško in Žalsko ulico, ki mejijo na spomeniško zaščiteno območje Plečnikovih Žal. V primeru nespoštovanja roka bo lope in orodje odstranil pristojni inšpekcijski organ na stroške posameznega vrtičkarja.

"Red v Ljubljani mora biti, če želimo v Ljubljani živeti," je v torek na novinarski konferenci dejal ljubljanski župan Zoran Janković in pri tem omenil Gratel, Rog in tudi vrtičke. Izrazil je upanje, da bodo ljudje vrtičke sami pospravili. Inšpektorji bodo v prihodnjih dneh ponovno obiskali območje in v treh dneh začeli odstranjevati lope, orodje in drugo. Stroške odstranitve bo inšpekcija zaračunala vrtičkarjem, v primeru, da lastnik objekta ne bo znan, pa bo stroške plačala Mestna občina Ljubljana (MOL).

Kot je znano, je mestni inšpektorat 28. marca dal občanom do 3. aprila rok za odstranitev lop, orodja, posod za zbiranje deževnice in morebitno drugo opremo. Poziv temelji na dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje MOL, odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Zelena jama-Nove Jarše ter uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki na omenjenem območju ne dovoljujejo vrtičkov.