Romi (končno) do lastne zemlje?

Občina Krško je zaradi potreb po reševanju romske problematike pristopila k urejanju njihovih bivanjskih razmer. Za potrebe legalizacije naselja je že odkupila zemljišča.

Objavljeno
15. marec 2007 16.05
Romi v zasilnem bivališču v gozdu blizu Žalne pri Grosupljem
Krško - Občina Krško, kjer na štirih lokacijah živi nekaj manj kot 300 Romov, je zaradi potreb po reševanju romske problematike med drugim pristopila k urejanju njihovih bivanjskih razmer. Po zemljiško knjižnih in geodetskih postopkih so naredili še zadnji korak k pravni podlagi, ki daje osnovo za sklenitev prvih kupoprodajnih pogodb med Romi in občino za nakup zemljišč v največjem romskem naselju Kerinov Grm. S tem bo občina Krško Romom omogočila, da bodo Romi lahko prvič pridobili lastninsko pravico, so sporočili z občine.

Občina je že odkupila zemljišča

Občina je za potrebe legalizacije naselja že odkupila zemljišča, na katerih stoji 25 črnih gradenj, naročila pa je tudi postopek parcelacije in pripravila pogoje, da bodo Romi lahko odkupili parcele, na katerih stojijo njihovi domovi. To omogoča dokončno legalizacijo objektov, pridobitev gradbenega dovoljenja ter priključitev na električno omrežje. Trenutno so dejanski interes za odkup izkazale tri romske družine.

Občina Krško je tako od danes naprej zemljiško knjižni lastnik največjega romskega naselja na njenem območju. Lahko bo izdana odločba geodetske uprave o parcelaciji oziroma določene gradbene parcele v skladu z lokacijskim načrtom za Kerinov grm, kar občini daje tudi osnovo za začetek postopka prodaje gradbenih parcel zainteresiranim Romom.

Prebivalci Kerinovega Grma bodo zemljišča lahko kupili po ceni šest evrov za kvadratni meter. Zemljišče obsega 34 gradbenih parcel za obstoječe stanovanjske objekte, 18 gradbenih parcel za predvideno novo gradnjo, nekaj več kot 10.000 kvadratnih metrov pa zajemajo skupne površine kot so igrišča, osrednji trg z večnamenskim objektom, avtobusno postajališče in zelene površine.