»Romi naj imajo tudi dolžnosti«

 Krajani ne zaupajo ne občini ne državi  in želijo zagotovilo o neširitvi romskega naselja.

Objavljeno
27. november 2013 22.28
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje

Kočevje - »Za doseganje romskih pravic je verjetno dovolj služb in organizacij, manjka pa služb, ki bi preverile rezultate in poskrbele, da bi Romi imeli tudi dolžnosti, kot jih imamo ostali državljani-davkoplačevalci,« opozarjajo prebivalci Šalke vasi, Željn in Grička.

Ko je občina Kočevje konec poletja začela z urejanjem komunalne infrastrukture v romskem naselju na Gričku, je med okoliškimi prebivalci zavrelo. Ti namreč že desetletja živijo skupaj z Romi, ki imajo svoje naselje v Željnah in na Gričku, in ne nasprotujejo komunalnemu urejanju njihovih na črno zgrajenih stanovanjskih objektov. Ne želijo pa, da bi se naselja širila.

Dokumentacija razkrila načrte za širitev naselja

Toda ko je občina Kočevje začela s komunalnim opremljanjem romskega naselja na Gričku, je bilo v tehnični dokumentaciji zapisano, da bodo poleg petih obstoječih stanovanjskih objektov komunalno opremili še dodatnih 10 do 12 novih stanovanjskih objektov. Občina je za ta projekt dobila 500.000 evrov evropskih sredstev. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo, da mora občina namenska sredstva uporabljati v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v pogodbi. Obenem pa imajo občine možnost, da projekt spremenijo »v primeru tehtnih razlogov, ki morajo biti utemeljeni.«


Občina Kočevje je to naredila konec prejšnjega meseca, ko je na ministrstvo posredovala odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja. To je bilo popravljeno v skladu z dogovorom med županom in vaščani Grička pri Željnah, pravijo na občini Kočevje: »Kar pomeni, da bodo na novo komunalno infrastrukturo priklopili le obstoječe objekte za Rome.« Spremenila pa se bo tudi višina investicije, vendar podatek o novi vrednosti naložbe še ni znan.

Nezaupljivi prebivalci KS Šalka vas

Toda prebivalci Grička, Željn in Šalke vasi, ki so septembra zbrali več kot 700 podpisov proti širjenju romskega naselja, ne zaupajo nikomur. »Komentarjev civilnih prebivalcev nihče ne jemlje resno ali pa jih označijo za nestrpne ali celo nore.« Zapisali so, da so kurjenje bakra in plastike, odlaganje odpadov in ustvarjanje smetišč, navijanje glasne glasbe, ustrahovanja, norenje z avtomobili, motorji, štirikolesniki in gradnja objektov na črno za njih moteči. »Gre za veliko kratenje pravic večinskega prebivalstva,« opozarjajo krajani KS Šalka vas.


Vse to so ponovili kočevskim svetnikom, ki so na predlog krajanov sprejeli sklep, da bodo preprečili nenadzorovano naseljevanje Romov od drugod in širjenje sedanjih romskih naselij.