Romi nočejo k rojakom

V Uradu za narodnosti pričakujejo odločitev škocjanske občine, medtem pa Romi pridno podpisujejo peticijo zoper policista.

Objavljeno
29. julij 2013 18.01
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Škocjan, Ljubljana – Prebivalci romskega naselja Dobruška vas so doslej zbrali 23 podpisov zoper višjega policijskega inšpektorja Bogdana Novaka, ker se ne strinjajo z njegovim članstvom v mediatorski skupini. Ta ima nalogo prepričati tamkajšnje Rome, da se prostovoljno preselijo v romsko naselje Pri tovarni, čemur dobruški Romi nasprotujejo.

Policist med Rome menda vnaša razdor

»Romi Novaku ne zaupamo, ker med nas vnaša razdor. Mi potrebujemo informacije od občine in države, ne od policije,« pravi Rominja Liljana Grm, ki namerava s peticijo seznaniti tudi ministrstvo za notranje zadeve.

Škocjanska občina v osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) še ni vključila širitev romskega naselja Pri tovarni, prav tako ne zemljišča, na katerem Romi živijo zdaj, in tega najverjetneje ne namerava storiti niti v prihodnje. Župan Jože Kapler je za Delo povedal, da se je včeraj sestal s predstavniki civilne iniciative in obrtniki, kjer je bilo jasno rečeno, da se morajo s projektom širitve naselja Pri tovarni strinjati lastniki zemljišč, čemur po naših informacijah nasprotujejo. Ogorčeni so tudi Romi Pri tovarni, saj svojih rojakov nočejo imeti za sosede. »Tu nimajo kaj iskati,« pravi Franci Brajdič, ki kot glava številne družine pričakuje, da mu občina in država namesto »agresivnih sosedov« v njegovo hišo raje pripelje vodo in elektriko.

Prepričevalci bodo danes prepričevali prepričane

Rome najbolj skrbi, kdo bo plačal preselitev in postavitev bivalnih objektov, če se bo to res zgodilo, a tega ne vedo niti na Uradu za narodnosti. »Občini smo predlagali, da problematiko romskega naselja Dobruška vas rešuje znotraj okvirov sedanje lokacije naselja,« pravi namestnik vodje urada Stanko Baluh in doda, da prostorskih pristojnosti občine nočejo jemati v svoje roke, ker za to nimajo zakonske podlage. Toda pozor: na enem od dosedanjih skrivnih sestankov pristojnih državnih uradnikov je bila imenovana tako imenovana mediatorska skupina, ki ima nalogo prepričati Rome za preselitev na zemljišče Pri tovarni, o čemer jih bo spet prepričevala danes popoldne. Poleg tega zakon o romski skupnosti vladi omogoča vmešavanje v občinske zadeve, ko pravna in komunalna neurejenost romskih naselij v občinah huje ogroža zdravje in tudi trajno ogroža okolje. V tem primeru lahko vlada z državnim prostorskim aktom poseže na območje katerekoli občine.

Romi se bojijo svojih rojakov Romov

Približno 300 Romov v Dobruški vasi, ki so vsi po vrsti prijavljeni na hišno številko 41, pa preselitvi ostro nasprotuje, ker se tudi oni bojijo svojih rojakov Pri tovarni (hišna številka 35), ker da so agresivni in mirno življenje z njimi ni mogoče. »Rada bi ostala tukaj, kjer sem se rodila in kjer je živel že moj stari oče,« pravi Vanja Kočevar, mati devetih otrok. Glasno ji je pritrdila tudi Čilista Kovačič, saj se boji preselitve in niti denarja za postavitev bivalnih prostorov nima, ker da je »socialne pomoči iz meseca v mesec manj«. Po mnenju varuha človekovih pravic bi prisilna izselitev Romov iz njihovih nelegalnih bivališč pomenila kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. »Problem je treba reševati sporazumno in v dogovoru z vsemi,« je za Delo povedala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.