Romšek tudi o aktualnih dogodkih

Na Policijski akademiji v Tacnu so vodilni možje slovenske policije predstavili letno poročilo o delu policistov v minulem letu. Delo policije so v veliki meri zaznamovala dogajanja v romskem naselju Ambrus.

Objavljeno
19. marec 2007 17.49
Jože Romšek
Tacen - Na Policijski akademiji v Tacnu so danes vodilni možje slovenske policije predstavili letno poročilu o delu policistov v minulem letu. Policija je tako največji preboj dosegla z bojem proti gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter korupciji, slabše pa se je odrezala na področju drobne kriminalitete in varnosti v cestnem prometu, je dejal generalni direktor policije Jože Romšek. Po predstavitvi je Romšek komentiral tudi aktualna dogajanja v policiji.

Na novinarsko vprašanje o prizadevanjih policistov za višje osnovne izhodiščne plače je generalni direktor dejal, da se pogajanja o boljšem položaju policistov ne morejo reševati na "mitingaški" način, temveč zgolj z "argumentiranim dialogom z vladnimi pogajalci". Romšek je še poudaril, da bi si tudi sam želel boljših plač svojih podrejenih, vendar pa je potrebno plače vseh oblikovati skladno z ekonomskimi možnostmi države.

Informacij o preiskavi nedavnih vlomov v stanovanja dveh članov Gibanja za pravičnost in razvoj, katerega vodi predsednik države Janez Drnovšek, Romšek ni mogel podati. "Lahko potrdim samo to, da sta bila prijavljena dva vloma, v dva različna objekta, na dveh različnih lokacijah. Policija pa deluje skladno s svojimi pristojnostmi".

Policisti se prav tako niso mogli izogniti vprašanjem v zvezi z dogodki v Ambrusu in Grčaricah. Romšek je varnostno situacijo v času dogodkov na Dolenjskem ocenil kot izjemno kritično. Policija je bila v tistem trenutku postavljena v težaven položaj, kako zagotoviti varnost vseh tamkajšnjih prebivalcev.

"Policija je v vseh teh primerih delovala pravilno," je poudaril Romšek in dodal, da so zoper vse občane postopali enako. "Izdali smo vrsto plačilnih nalogov, obdolžilnih predlogov ter napisali kar nekaj kazenskih ovadb."

Tudi v primeru Grčaric, ko so tamkajšnji krajani zaustavili kolono policijskih vozil na poti na usposabljanje, je policija izdala plačilne naloge, obdolžilne predloge ter kazenske ovadbe. "Smo pa nekaj ljudi, zaradi različnih razlogov, tudi premestili iz ene pozicije na drugo pozicijo v okviru organizacijskih enot," je še dejal Romšek.

Policija obravnavala 90.354 kaznivih dejanj

Policija je v minulem letu obravnavala 90.354 kaznivih dejanj, kar je za 7,1 odstotka več kot v letu 2005. Delež preiskanih kaznivih dejanj se je v primerjavi z minulim letom povečal za 1,9 odstotne točke in je znašal 40,9 odstotka. S kaznivimi dejanji so storilci povzročili za okoli 168,6 milijona evrov (40,4 milijarde tolarjev) škode, je dejal direktor Uprave kriminalistične policije Aleksander Jevšek.

Na področju splošne kriminalitete je policija v minulem letu obravnavala 81.883 kaznivih dejanj. Policija je zabeležila povečano število kaznivih dejanj zoper življenje in telo (4,3 odstotka več kot leta 2005) ter zoper premoženje (2,6 odstotka več kot v letu 2005). Medtem pa se je število kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj mladoletnikov v primerjavi z letom 2005 zmanjšalo za več kot 10 odstotkov, je še pojasnil Jevšek.

Policisti so prav tako obravnavali za 38,5 odstotka več primerov gospodarske kriminalitete kot v letu 2005, ki so po ocenah povzročili za okoli 87,2 milijona evrov (20,9 milijarde tolarjev) škode. Na področju organizirane kriminalitete so policisti obravnavali 499 kaznivih dejanj, kar predstavlja za 25,7 odstotka več kaznivih dejanj kot leta 2005. Najbolj se je povečalo število organiziranih oblik kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, zaradi uživanja katerih je v minulem letu umrlo 19 oseb. Povečalo pa se je tudi število kaznivih dejanj s področja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, ponarejanje denarja, ogrožanja varnosti in izsiljevanja ter dejanj jemanja in dajanja podkupnine, je še dejal Jevšek.

Na Generalni policijski upravi so v minulem letu skupno izvedli 455 nadzorov nad delom delavcev, s katerimi pa niso bile odkrite večje pomanjkljivosti ali nepravilnosti, je dejal namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec.

V minulem letu je policija obravnavala 48.676 (52.864 v letu 2005) kršitev predpisov o javnem redu. Na področju prometne varnosti se je situacija v primerjavi z letom 2005 nekoliko poslabšala. Zaradi prometnih nesreč je umrlo 262 ljudi, skupno pa so policisti obravnavali 31.569 prometnih nesreč, v katerih so bile udeležene 62.403 osebe, je dejal direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret.

Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so policisti obravnavali 25.107 primerov nezakonitega prestopa meje. Posredovali pa so v petih mejnih incidentih, in sicer v treh ob reki Muri ter dveh v Piranskem zalivu, je pojasnil Žibret.

V letošnjem letu so si policisti zadali uresničitev štirih temeljnih ciljev. Prvi cilj je še izboljšanje preiskav kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete. Drugi cilj predstavlja dodaten razvoj Centra za forenzične preiskave ter odprava zaostankov njegovih preiskav. Zadnja dva cilja pa zajemata zagotovitev pogojev za vstop v Schengenski sistem mejne kontro