RTV: anonimno o minus urah, potnih stroških ...

Natančen popis razmer v vitalnem delu javnega medija je »priklical« zunanje revizorje. So očitki resnični?

Objavljeno
25. april 2013 22.55
mpi/ RTV
Klara Škrinjar, notranja politika
Klara Škrinjar, notranja politika
Ljubljana – »Kaj vse se počne z javnim denarjem na RTV – je to sploh mogoče?« Tako se začne anonimno pismo o razmerah na RTV. Dobili so ga tudi nadzorniki, ki so v sredo zvečer sklenili, da je treba opraviti izredno zunanjo revizijo delovanja uredništva dnevnoinformativnega programa.

Anomimka precej natančno opisuje razmere v uredništvu, ki ga vodi Ksenija Horvat Petrovčič. V pismu je natančno navedeno število ur dela oziroma nedela ter veliko domnevnih kršitev in domnevno spornih potez uredništva. Vse to kaže, da je avtor nekdo, ki zelo dobro pozna razmere na RTV in ima dostop do informacij. Objavljamo nekaj glavnih očitkov in pojasnila RTV.

Anonimka: Nekateri novinarji so dosegli višje plače s prikazovanjem fiktivnih potnih stroškov.

RTV: Odgovora vam ne moremo posredovati. To bo ugotavljala revizija poslovanja.

Anonimka: Izplačujejo se polne plače tudi za polovični delovni čas. Nekateri zaposleni v informativnem programu imajo zelo velik minus ur, celo do 900 ur minusa na leto. Leta 2011 so skupaj pridelali za 10.000 ur minusa.

RTV: Naloga vodij oddelkov, enot, uredništev, služb je, da zagotovijo primeren obseg delovnih obveznosti. Poročila o delu sodelavcev so temelj ugotavljanja izpolnjevanja delovnih obveznosti. Tako zaposleni ob koncu meseca lahko doseže povprečno 174 delovnih ur, kar je podlaga za izplačilo plače. Izpada zaradi nedoseganja delovnih obveznosti ni, kar izkazuje realiziran programsko-poslovni načrt za omenjeni leti.

Anonimka: Nezakonito se plačujejo dopusti in bolniške za honorarne sodelavce.

RTV: Novinarji, ki so stalni honorarni sodelavci, prejemajo izplačila, ki so skladna z zakonom in s kolektivno pogodbo za poklicne novinarje, ki velja tudi za samostojne novinarje. Nadomestilo za bolniško odsotnost honorarnim sodelavcem ni pravica, ki izhaja iz kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

Anonimka: Zgodilo se je nezakonito imenovanje na vodstveni položaj urednika dnevnoinformativnega programa; a ker kandidat nima ustrezne izobrazbe, so ga za vodenje le pooblastili, formalni urednik pa ostaja Valentin Areh.

RTV: Boštjan Kogovšek ni zaposlen na RTV Slovenija, je pa naš stalni zunanji sodelavec, ki ima pooblastila (ni pa imenovan!) za operativno vodenje uredništva dnevnoinformativnih oddaj. Je ustrezno usposobljen in ima potrebne delovne izkušnje.

Anonimka: Odgovorna urednica že drugo leto zapored ni opravila nobenega letnega pogovora s podrejenimi, čeprav je to po zakonu treba storiti; podrejeni so tako ostali neocenjeni in zato brez možnosti za napredovanje.

RTV: Skladno z vstopom javnega zavoda v plačni sistem javnih uslužbencev se redni letni pogovori izvajajo na RTV Slovenija od leta 2008. Dolžni so jih opraviti vsi vodje oddelkov, služb, enot in uredništev. Ker manjši del pogovorov še poteka, natančni podatki o številu opravljenih pogovorov niso na razpolago.

Anonimka: Prenova informativnega programa je z vsemi stroški, ki še niso končni, stala 1,9 milijona evrov. Vodstvo je najprej odobrilo prenovo v višini 700.000 evrov.

RTV: Programsko-izvedbena prenova dnevnoinformativnih oddaj je stala 681.000 evrov. Vsi drugi stroški so bili del tehnično-tehnološke posodobitve RTV Slovenija.

Anonimka: Stroške, ki so nastali s prometno nesrečo ene izmed novinark v vinjenem stanju, krije proračun informativnega programa.

RTV: Navedbe niso resnične, proti delavki pa je sprožen delovnopravni postopek.