RTVS lani z 1,5 milijarde tolarjev presežka

Programski svet RTV Slovenija je ob obravnavi letnega poročila realizacije programsko produkcijskega načrta za leto 2006 izrekel priznanje vodstvu zavoda za uresničeno poslovno politiko.

Objavljeno
20. februar 2007 15.48
Dr. Stane Granda, novi predsednik programskega sveta RTV Slovenija
Ljubljana – Programski svet RTV Slovenija (RTVS) je na današnji seji ob obravnavi letnega poročila realizacije programsko produkcijskega načrta za leto 2006 izrekel priznanje vodstvu zavoda za uresničeno poslovno politiko. Programsko produkcijski načrt za lansko leto, ko je zavod ustvaril celo 1,5 milijarde tolarjev presežka (dobrih 6,2 milijona evrov), je bil namreč realiziran kljub finančni neusklajenosti, novemu statutu ter s tem povezanimi kadrovskimi in organizacijskimi spremembami.

Programski svet je obravnaval še poročilo komisije za pripravo formalnih podlag za delovanje varuha gledalčevih in poslušalčevih pravic. Komisija ugotavlja, da programski svet nima pristojnosti, da bi pripravil formalno podlago za delovanje varuha, saj statut predvideva, da varuh deluje na nivoju RTV in ne kot organ programskega sveta.

Za imenovanje varuha in njegovo umestitev v programsko shemo je zato pristojen le generalni direktor zavoda, ugotavlja komisija programskega sveta. Ob tem komisija še ugotavlja, da mora programski svet svojo zakonsko obveznost, da obravnava in se opredeljuje do mnenj gledalcev in poslušalcev, opravljati sam.

S tem sta se strinjali tudi komisiji za kulturne in umetniške programe RTVS in za razvedrilne in športne programe RTVS. Zato menita, da v ta namen ni potrebno ustanoviti statut posebnega varuha. Predsednik programskega sveta Stane Granda pa s tem sklepom ni bil "najbolj" zadovoljen.

Komisiji namesto tega predlagata, da se vzpostavi oz. okrepi dialog med poslušalci, gledalci in programskim vodstvom RTVS. Programski svet je zato na predlog Grande sprejel sklep, na podlagi katerega se bosta do naslednje seje sveta sestala komisija za pripravo formalnih podlag za delovanje varuha in vodstvo zavoda ter pripravila gradivo, ki bi pomenilo podlago za nadaljnje odločanje glede te tematike.