Rudolf: Zaradi legionele še naprej izvajamo varnostne ukrepe

Zdravstveni inšpektorat RS je v sporočilu za javnost zapisal, da na Onkološkem inštitutu (OI) obvladovanje legionele ni bilo izvedeno sistematično.

Objavljeno
09. marec 2007 17.01
Onkološki inštitut Ljubljana
Ljubljana - Direktor Onkološkega inštituta (OI) Zvonimir Rudolf je potrdil, da je analiza vzorcev, ki so jih odvzeli pred 14 dnevi, potrdila navzočnost legionele v vseh stavbah OI. Vendar gre za nizke koncentracije. Pacienti po njegovih besedah načeloma niso ogroženi, nadaljevali pa bodo z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih izvajajo že od decembra lani. Ob takšnih varnostnih ukrepih doslej niso zabeležili nobene okužbe z legionelo, je dejal Rudolf, ki tega tudi za naprej ne pričakuje.

Ob tem je direktor OI opozoril, da bo potrebno najti tehnično rešitev, ki bi preprečila vstop legionele iz mestnega vodovoda - v njem je določena, nizka koncentracija dovoljena - v vodovodni sistem bolnišnice, kjer pa legionele ne sme biti. Kot pravi Rudolf, pri tem ne gre le za OI, ampak enako velja za ostale bolnišnice in zdravstvene domove. Druga rešitev, ki jo za novogradnjo OI predlaga Rudolf, pa je razdelitev vodovoda bolnišnice na čim manjše enote, da bi morebiten pojav legionele prizadel le manjši del bolnišnice.

Pomanjkljivi ukrepi za obvladanje legionel

Sicer pa je Rudolf komentiral tudi navedbe zdravstvenega inšpektorata, ki je v današnjem sporočilu za javnost zapisal, da na OI obvladovanje legionele ni bilo izvedeno sistematično. Navedel pa je tudi nekatere pomanjkljivosti pri ukrepih za obvladovanje legionel z ustrezno temperaturo vode.

Rudolf pravi, da na OI delajo vse, kar lahko, vendar ne morejo zagotavljati vseh tehnoloških stvari. Opažajo, da kljub izvajanju toplotnih šokov povsod ni dosežena dovolj visoka temperatura ali pa ni dovolj vroče vode. To pa ni v njihovi pristojnosti, je dodal in pojasnil, da mora to omogočiti izvajalec, v končni fazi pa investitor, ki je ministrstvo za zdravje. Naloga izvajalca in investitorja je, da poskrbita za ustrezno tehnološko rešitev vodovoda.

Rudolf pravi, da je sam že pred časom zahteval nekakšno revizijo, ki bi pokazala, ali so projekti in izvedba v redu. "Seveda ne sedimo križem rok," je dejal. Sam je že večkrat sklical sestanke z izvajalci in zahteval, da se najdejo ustrezne rešitve in se stvari uredijo še pred selitvijo v novogradnjo, saj so naknadni posegi veliko težji.

Obvladovanje legionele ni bilo izvedeno sistematično


Zdravstveni inšpektorat RS je v sporočilu za javnost zapisal, da na Onkološkem inštitutu (OI) obvladovanje legionele ni bilo izvedeno sistematično. Navajajo ugotovitve inšpekcijskih pregledov iz decembra lani in prvih dveh mesecih letos. Pri tem pa dodajajo, da so se za javno pojasnilo odločili zaradi nepopolnih in zavajajočih informacij o razlogih za pojav legionele v različnih medijih. Slednji sicer danes poročajo o navzočnosti legionele v vseh stavbah OI.

Inšpektorat med drugim opozarja, da je problematika navzočnosti legionel v vodovodnem omrežju OI obravnavana v okviru preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ki ga mora OI izvajati v skladu s posebnim programom. Za pripravo tega programa je odgovoren strokovni vodja inštituta, za notranji nadzor nad njegovim izvajanjem je odgovoren njegov strokovni svet.

Že leta 2005 občasna prisotnost legionel

V okviru inšpekcijskih nadzorov decembra lani in januarja ter februarja letos je zdravstveni inšpektorat sicer preveril tudi dokumentacijo v zvezi z obvladovanjem problematike prisotnosti legionel v novem delu OI. Kot navajajo, je bilo ugotovljeno, da so v OI v okviru notranjega nadzora z jemanjem vzorcev s strani Inštituta za varovanje zdravja že leta 2005 občasno ugotavljali prisotnost legionel v vodovodnem omrežju. V notranjem nadzoru v letu 2006 je navedena problematika še vedno obstajala. Obvladovanje problematike legionel ni bilo izvedeno sistematično.

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da se v zvezi s problematiko OI ne ravna v celoti v skladu s priporočili Inštituta za varovanje zdravja (IVZ). Inšpektorica je zato z odločbo odredila, da mora OI upoštevati vsa priporočila IVZ.


Zdravstveni inšpektorat še navaja, da se je temperatura na kotlih začela spremljati konec leta 2005, a samo občasno, redno pa šele od 15. novembra lani dalje. Na kotlih ni bilo nameščene pipe za odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode, na pipah v omrežju niso merili temperature vode vse do nabave ustreznih termometrov decembra lani. Odvzem kontrolnih vzorcev vode za spremljanje prisotnosti legionel pa ni bil izveden dovolj sistematično, da bi omogočil verodostojno oceno stanja in učinkov izvedenih ukrepov.