S kohezijskim projektom do boljše vode za Belokranjce

Končana so dela na omrežju v krajih od Doblič do meje s semiško občino.

Objavljeno
23. september 2014 12.16
mdi*His
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Črnomelj – Dela v okviru kohezijskega regijskega projekta preskrbe Bele krajine s pitno vodo in varovanja vodnih virov se po več kot petih letih končujejo. Nazadnje so predali v uporabo obnovljene vodovode med Dobličami in Nestopljo vasjo v črnomaljski občini.

Obnovljeni vodovodi na vodooskrbnem območju Dobliče - Nestoplja vas ob meji z občino Semič vključujejo 15 kilometrov omrežja, ki krajem v občini Črnomelj zagotavlja zanesljivejšo preskrbo s pitno vodo in večjo požarno varnost. Gradnja vodovodov na tem območju se je začela pred skoraj tremi leti in večina del je bila končana leta 2012. Obnoviti in dograditi nameravajo še kilometer vodovoda Sela pri Otovcu, za katerega čakajo na gradbeno dovoljenje.

Vrednost del je 1,7 milijona evrov, od tega je dve tretjini evropskega kohezijskega denarja, slaba četrtina sredstev državnega proračuna, desetino pa je morala zagotoviti občina Črnomelj.

Projekt je po ocenah obeh županj in župana izjemnega pomena za Belo krajino, saj prinaša skoraj stoodstotno preskrbljenost prebivalstva s pitno vodo iz javnega vodovoda. Vključuje zgraditev in rekonstrukcijo čistilnih naprav ter kanalizacijskih in vodovodnih sistemov v vrednosti 26 milijonov evrov. Dve tretjini prispeva evropski kohezijski sklad, preostalo državni in občinski proračuni.

Rok za končanje projekta jim je uspelo podaljšati do konca leta 2015. Pred zadnjo pridobitvijo so dobili neoporečno pitno vodo iz zajetja pri Dobličah tudi v obmejni Vinici. V okviru projekta so prenovili in dogradili čistilni napravi v Črnomlju in Semiču, zgradili kanalizacijo v Semiču in Metliki, manjkajoča pa je pred gradnjo.