S počitnicami končno prihajajo gradbinci

OŠ Dol pri Hrastniku: dela bodo stala 150.000 evrov več od ocen, jeseni pouk na treh lokacijah.

Objavljeno
29. maj 2017 22.02
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Hrastnik - Devetdeset let stara dolska učilna zidana letos ne bo uživala počitnic. Konec junija, ko bodo šolarji odšli, jo bodo za eno leto zasedli delavci: 2,99-milijonsko investicijo, načrtovano že lani, bodo končno uresničili. Na hrastniški občini zavračajo, da bi se projekt v letu dni podražil za 300 tisočakov, saj ocenjeno vrednost presega za pol toliko. Se bo pa zaradi naložbe dolg na prebivalca potrojil.

Na največji podružnični šoli na Slovenskem, dolski podružnici hrastniške OŠ narodnega heroja Rajka z več kot dvesto učenci, so se na prenovo in novogradnjo šolskega objekta pripravljali že lani, nazadnje pa so se strinjali z občinskim vodstvom, da investicijo zamaknejo v šolsko leto 2017/2018, ko bo predvidoma na voljo več »zunanjih« finančnih virov. »Ne drži, da se je investicija v enem letu podražila z načrtovanih 2,6 milijona na 2,9 milijona evrov, kolikor je vredna pogodba s trboveljskim Rudisom (dela bo izvajal v partnerstvu z družbo AGM Nemec iz Sedraža, o. p.). Sedanja vrednost je od ocenjene višja za okrog 150 tisočakov, ki jih bo občina zagotovila iz lastnih proračunskih virov in predvidenih večjih nepovratnih sredstev,« pravi Ljubo Zalezina, vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

Če je lani ministrstvo za šolstvo (MŠŠ) kvadratni meter novozgrajenih oziroma rekonstruiranih šolskih površin vrednotilo na okrog tisoč evrov, vrednosti novogradenj skupaj z opremo po sklepu MIZŠ letos znašajo 1560 evrov za kvadratni meter, obnovljenih površin z opremo pa 1048 evrov za kvadratni meter. »To je le okvirna vrednost, ki jo priznava MIZŠ v primeru sofinanciranja, pri čemer upoštevajo tudi specifiko projekta in pogoje gradnje,« dodaja Zalezina. Občina se bo za investicijo dolgoročno zadolžila predvidoma za 1,6 milijona evrov ali manj - odvisno od uspeha na državnih razpisih. Zaradi naložbe se bo zadolženost na prebivalca z 71 evrov januarja letos do konca leta 2018 povečala za trikrat: na 227 evrov ali v absolutnem znesku z dobrih 673 tisočakov na 2,1 milijona evrov.

Gostovanje na treh lokacijah

Če jim bo uspelo zagotoviti del denarja še iz drugih virov, bo proračunski prihranek najmanj 800.000 evrov: 720 tisočakov pričakujejo na razpisu Eko sklada, še 115.000 evrov kohezijskih sredstev, s katerimi država spodbuja rabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi oziroma energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin. Dolski šolarji bodo v prenovljene oziroma nove klopi znova sedli jeseni 2018, do takrat pa bodo gostovali na treh lokacijah.

Ravnateljica matične šole Marina Kmet pravi, da so starše o problematiki in o začasnih lokacijah seznanili na svetu staršev že lani; ti vedo, da bo treba pač stisniti zobe. Začasnim razmeram bodo glede na prostorske možnosti in vreme prilagajali tudi pouk športa: »Za specifične dejavnosti, ki se morajo izvajati v telovadnici, bomo učence pripeljali v telovadnico matične šole.« Zalezina predvideva, da bo prevoz učencev na dislocirane lokacije stal od 80.000 do 90.000 evrov - odvisno od ponudb na javni razpis.

O logistiki prevozov se še usklajujejo. Doreči jo morajo do 13. junija, ko se bodo v športni dvorani Dolanka dobili na skupnem roditeljskem sestanku s starši.