S povezovanjem registrov nad zlorabo socialnih pomoči

Ministrstva so začela projekt povezovanja različnih javnih registrov. Enoten sistem naj bi uporabnikom bistveno olajšal urejanje svojih pravic in opravke z javnimi službami.

Objavljeno
25. avgust 2009 10.22
Računalniški kriminal nov izziv za kriminaliste
Mario Belovič
Mario Belovič
Ljubljana - Ministrstva so v okviru strukturnih reform začela projekt povezovanja različnih javnih registrov, ki si ga je kot prednostno nalogo zadala že prejšnja vlada. Enoten sistem, ki bo predvidoma povezal 25 podatkovnih baz različnih ministrstev, javnih služb in agencij, bo v celoti menda začel delovati leta 2011, zagotovil pa naj bi tri ključne prednosti: uradnikom hiter dostop do informacij, preprečil bi zlorabo socialnih pomoči in neupravičeno kopičenje socialnih transferjev, uporabnikom pa bistveno olajšal urejanje svojih pravic in opravke z javnimi službami.

 

Razpršeni in ponekod neurejeni javni registri ter različne pravne dikcije in zakonske podlage so ključni razlog za neučinkovitost sistema socialne varnosti, ki iz proračuna preliva državne pomoči in subvencije državljanom, pravijo poznavalci. Da bi zmanjšali možnost zlorab in neupravičenih izplačil socialnih pomoči ter olajšali dostop uporabnikov do storitev javnih služb, ministrstva za javno upravo (MJU), delo, šolstvo, visoko šolstvo, zdravje ter okolje in prostor pripravljajo povezavo med svojimi bazami podatkov, v katero bodo vključeni tudi registri davčne in geodetske uprave, Ajpesa in drugih uradov, mogoče pa bo spremljati tudi plačilni promet posameznika.

 

Vse na enem mestu

 

Zamisel je, razlaga generalni direktor direktorata za socialne zadeve Davor Dominkuš, da bi uporabnik na vstopni točki na centru za socialno delo lahko z eno vlogo in odločbo uredil izplačilo vseh pravic, ki mu pripadajo. Do zdaj si je namreč vsakdo moral izplačilo otroških dodatkov, denarnih socialnih pomoči, doplačila za prehrano, prevoz, dijaške in študentske domove, za zdravstvene storitve in stanarine urejati po posameznih ministrstvih in službah.

 

Uradnik bo v povezanih bazah podatkov lahko preveril premoženjsko stanje prosilca in ocenil, ali je do posamezne pravice upravičen. Večina evidenc v javni upravi zdaj ni povezanih, zato skupen nadzor nad upravičenostjo izplačil ni mogoč. V »metaregistru«, ki ga pripravljajo, bo mogoče preveriti tudi davčne obveznosti in prihodke posameznika, posest nekaterih nepremičnin, kar bo lajšalo nadzor pri izplačilu socialnih pomoči. Informacijska povezava z zavodom za zaposlovanje je že vzpostavljena. V preteklosti so že bili izvedeni nekateri pilotski in produkcijski projekti, ki so pokazali možnosti za nadaljnji razvoj interoperabilnosti med posameznimi informacijskimi sistemi, na primer sistem e-VEM, ugotavljajo na MJU, omenjene povezave med bazami podatkov pa sledijo strategiji razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc in bodo strateški okvir za nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja v javni upravi.

 

Veliko usklajevanja in varovanje podatkov

 

Pobudo za povezovanje javnih evidenc je dala že prejšnja vlada. Strokovnjak za pravo informacijskih tehnologij in nekdanji državni sekretar na MJU Gorazd Perenič meni, da se je en del povezovanja uspešno končal že s projektom e-VEM. Povezovanje javnih registrov bo po njegovem mnenju prineslo bolj urejene podatke javne uprave.

 

»A postavljanje takšnega sistema pomeni veliko medresorskega dela, veliko sodelovanja, popravljanja in usklajevanja zakonodaje ministrstev na svojih področjih. Vsak bo moral pripraviti tudi svojo informacijsko tehnologijo in uskladiti procese dela,« je dejal Perenič. Po njegovem bo projekt zagotovil tudi redistribucijo pristojnosti med ministrstvi in službami. Še en velik izziv bo varstvo osebnih podatkov, saj bo treba preprečiti državnega »velikega brata« in nedovoljeno deljenje podatkov.

 

Na MJU obljubljajo, da bodo podatke varovali, saj že imajo zakonsko podlago za vsako zbirko osebnih podatkov, prav tako za vsako obdelavo, izmenjavo in vpogled. Tudi ko bodo vzpostavljeni ustrezni tehnični in organizacijski pogoji za enotno izmenjavo podatkov, bo za njihovo pridobivanje moral obstajati zakoniti razlog, zagotovljena pa bo tudi revizijska sled.


 

Iz torkove tiskane izdaje Dela