S precej okleščenim dokumentom nad vlado

Ljubljanski mestni svet bo na današnji izredni seji razpravljal o osnutku proračuna za leto 2007 v višini 227 milijonov evrov, kar je bistveno manj kot lani.

Objavljeno
12. februar 2007 21.33
Zoran Janković
Ljubljana – Župan Zoran Janković je v uvodu v razpravo o osnutku letošnjega proračuna na mestnem svetu ponovil, da je Ljubljana z novim zakonom o financiranju občin izgubila 45 milijonov evrov, kar je priznala tudi vlada. »Zato z osnutkom komaj pokrivamo zakonske in že sklenjene pogodbene obveznosti, pokrivanje tekoče porabe pa je vprašljivo,« je dejal Janković. Svetniki SDS so zanikali, da bi občina dobila premalo denarja za kulturo, socialo in šport, saj se proračun povečuje. Svetniki LDS pa so menili, da proračun ni primeren način za izvajanje pritiska na vlado, saj so talci celo otroci.

Gregor Gomišček (SDS) je izračunal, da ima občina od leta 2005 vsako leto realno za deset odstotkov več denarja. Sliko kvari le neprimerno napihnjen lanski dvig za pet do 10 odstotkov.

»Na vsak način je občinska uprava v uresničevanje lanskega proračuna hotela stlačiti čim več stroškov. Predlani je občina porabila 200 milijonov evrov, lani s korektorjem 215 milijonov, letos pa je v proračunu predvidenih 227 milijonov evrov. Z indeksom 110 ta občina lahko deluje. Strinjam pa se, da bi bilo lažje delati, če ne bi bilo novega zakona o financiranju občin,« je dejal Gomišček.

»Gotovo, da je zakon o financiranju občin slab, dober je bil le za volitve. Zato morajo potekati pogajanja z vlado, ampak ne tako, da so talci celo otroci, kar me pri tem proračunu najbolj moti. Zame ni rešitev povečanje nekaterih postavk na račun drugih, pomembnejših za ljudi,« je dejala Meta Vesel Valentinčič (LDS). Moti jo zlasti zmanjševanje denarja za javne vrtce in osnovne šole, zlasti za vzdrževanje. Meni še, da Ljubljančani bolj kot stadion potrebujejo bazene in športna igrišča v naseljih, ki propadajo. Svetniki iz vrst SDS so največji poudarek namenili povsem neprimernemu zniževanju proračunov četrtnih skupnosti za polovico.