S sodelovanjem občin do kvalitetne pitne vode

Kočevsko-ribniške občine skupaj urejajo oskrbo s pitno vodo.

Objavljeno
11. oktober 2014 12.18
Simona Fajfar, Sodražica
Simona Fajfar, Sodražica

Sodražica, Ribnica - »Pred obnovo je ta vodovod ob vsaki daljši suši ostal brez vode,« je dejal Antun Gašparac, direktor Hydrovoda, ob uradnem odprtju posodobljenega vodovoda Lipovšica-Ribnica, ki je povezan z vodovodom Kot-Jurjevica-Breže. Oba vodovoda sta bila obnovljena s sodelovanjem občin Sodražica in Ribnica.

Temeljita posodobitev vodovoda Lipovšica-Ribnica je investicija, vredna 800.000 evrov, saj so z njo vgradili 7664 metrov cevi, obnovili dva vodohrana, uredili dostope do vodohranov in zajetja, vgradili merilno-regulacijsko opremo in zagotovili telemetrijski prenos podatkov na sedež podjetja. Ta vodovodni sistem, ki je leto dni deloval poskusno, je povezan z vodovodom Kot-Jurjevica-Breže, tako da imata oba sistema zagotovljen rezervni vodni vir.

Na območju Hydrovoda, ki pokriva območje petih občin širšega kočevsko-ribniškega območja, kjer je okoli 30.000 prebivalcev, je 23 ločenih vodooskrbnih sistemov. Največji sistem je regionalni in povezuje občine Sodražica, Ribnica in Kočevje. »Območje je posebno,« pravi Gašparac: »Je izredno veliko, redkoposeljeno in z izredno razgibanim terenom.« Na najnižji točki 200 metrov nadmorske višine je vodno zajetje, na najvišji točki, 850 metrih, vodohran. Vzdrževanje takega sistema je izredno zahtevno. »Velik del omrežja je zelo star, že amortiziran in potreben obnove,« pravi Gašparac, ki razlog za to vidi tudi v zgrešeni politiki države pri oblikovanju cen komunalnih storitev, zaradi katerih sistemov niso mogli pravočasno obnavljati.

Na kočevsko-ribniškem območju občine dobro sodelujejo na področju vodooskrbe, kar dokazujeta tudi omenjeni investiciji. Poleg tega so občine pripravile skupen projekt, s katerim bi temeljito posodobili regionalni vodovod, kar je investicija, ocenjena na nekaj manj kot 30 milijonov evrov. S pomočjo denarja iz kohezije bi zamenjali 65.570 metrov vodovodnih cevi, uredili 11 črpališč, štiri vodohrane in tri čistilne naprave za pitno vodo. Vse je pripravljeno za začetek naložbe - izbran je tudi najugodnejši izvajalec -, vendar ministrstvo za kmetijstvo in okolje še ni izdalo sklepa o sofinanciranju investicije. Toda ta naložba je na kraškem območju še kako pomembna, pravi Gašparac: »Tu so kvalitetni vodni viri redkost.«