Šaleška dolina ostaja energetska

V energetski strategiji vlada načrtuje delovanje elektrarne in rudnika vsaj do leta 2050.

Objavljeno
04. maj 2016 19.44
Energetika
Brane Piano
Brane Piano
Velenje - Strokovnjak za energetiko dr. Peter Novak pravi, da ni vprašanje ali je prihodnost Šaleške doline še zapisana energetiki, temveč, kako bosta energetska objekta v dolini do, predvidoma, leta 2020 prebrodila cenovno krizo evropske in slovenske energetike.

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek poudarja, da vlada Šaleško dolino kot energetsko lokacijo v strateških dokumentih, ki so v pripravi, predvideva najmanj do leta 2050. Sedanje krizne razmere na trgu energije pa bo treba prebroditi z optimizacijami.

»Dolgoročno nizke cene ne bodo vzdržale, v vmesnem času pa je potrebno zaščititi proizvodnjo in elektroenergetski sistem, saj je elektrika tudi nujna socialna dobrina. Ministrstvo spremlja razmere v EU in pripravlja ukrepe za uvedbo podpornih mehanizmov, če bi bili nujni,« pravi Potisek.

Tudi članica uprave SDH Nada Drobne Popovič kot upravljavca državnega Holdinga Slovenske elektrarne zagotavlja, da je HSE kot eden izmed dveh energetskih stebrov strateška naložba države, ki mora krepiti vodilni položaja v energetiki, ohraniti strokovnost ter ob upoštevanju trajnostnega razvoja podpirati nove projekte.

Dovolj rezerve za prebroditev krize

Član uprave HSE Gorazd Skubin pa ocenjuje, da ima energetika dovolj rezerve, da do leta 2020 ali 2022 prebrodi krizo. Po njegovem tičijo priložnosti v združevanju hidro in termo proizvodnje električne energije in znanju za tuje trge.

Potem, ko so se umirile strasti z napovedanim obsežnim odpuščanjem v Termoelektrarni Šoštanj in s pomočjo socialnega dogovora o zategovanju pasu vsaj začasno tudi v Premogovniku Velenje, tri šaleške lokalne skupnosti pa pred časom za več pojasnil v dolino niso uspele privabiti vodstva HSE, je danes tukajšnji območni odbor SMC za isto mizo spravil predstavnike vlade, energetike in lokalnih skupnosti na posvet z naslovom Prihodnost Šaleške doline v energetiki - da ali ne?.

Tudi po zagonu šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj ostaja skupna težava obeh energetskih družb neekonomičnost. Direktor Premogovnika Velenje Ludvik Golob je sicer zadovoljen s pomočjo in odnosom HSE do rudnika.

Predsednica LO SMC Šaleške doline Breda Kolar je za isto mizo z državnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo Klemnom Potiskom spravila energetike in predstavnike lokalnih skupnosti. Foto: Brane Piano/Delo

Klemen Potisek pa napoveduje, da bo do konca leta pripravljen energetski koncept Slovenije za obdobje 2035 - 2055, ki bo izpostavil obnovljive vire, učinkovito rabo energije ter pametna omrežja. Znotraj tega pa ima tudi Šaleška dolina zagotovljeno svoje mesto v energetiki.

Župana Šoštanja Darko Menih in Šmartnega ob Paki ne pozabljata na vplive energetske proizvodnje na življenje ljudi v Šaleški dolini, pogrezanje terena, smrad, degradirano naravo in menita, da bi tudi Šaleška dolina, tako kot občine na območju JEK, morala prejemati odškodnino oziroma rento. Branko Sevčnikar iz sindikata energetike pa opozarja, da država dolžna odgovorno upravljati svoje premoženje.