Sanje so lesni center, nujnost pa zaprtje Počka

S Postojnskim županom Igorjem Marentičem smo se pogovarjali o Počku, občinskem deležu v Postojnski jami in o novih delovnih mestih.

Objavljeno
10. februar 2015 09.37
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Postojna – Nekateri mu očitajo popuščanje državi pri pogajanjih o Počku, a Marentič vztraja, da je končni cilj zaprtje vadbišča. Odkar je novembra prevzel županovanje, je ustanovil tri delovne skupine, ki nameravajo na dolgi rok v občini ustvariti 240 novih delovnih mest.

Poček žuli številne Postojnčane. Dialog, ki ste ga začeli z ministrstvom za obrambo, je za nekatere preveč spravljiv.

Ne gre brez dialoga. Pogajalska skupina se je prvič sestala decembra. Prvi sestanek je bil spoznavni, saj so tudi minister in njegovi pogajalci novi, na naslednjem jim bomo predstavili svoje zahteve.

Katere so vaše zahteve?

Naše izhodišče je zaprtje Počka v doglednem času. Za vmesni čas bomo zahtevali nadomestilo, ki nam pripada. Lani nismo dobili ničesar in cesta pod kočo Mladika za obljubljenih 75.000 evrov ni bila asfaltirana. Veliko bi rešili, če bi najbolj prizadetim, lastnikom gozdov in hiš v neposredni bližini Počka, na primer v Žejah in na Prestranku, neposredno izplačali odškodnino. Krajan iz Žej nima ničesar od tega, da ima občina v Postojni v lasti sedem stanovanj, ki so bila 25 let prazna in v katera je treba vložiti po 20.000 evrov za obnovitev. Če je odškodnina v Krškem urejena z zakonom, bi bila lahko tudi za nas, Pivko in Ilirsko Bistrico. Zahtevali bomo tudi neposredno obveščanje o aktivnostih na Počku in popolnoma neodvisen monitoring vplivov na naravo. Uveljavljanje pravice občine do nadomestila za uporabo zemljišč pa je na sodišču. Zemljišča niso Morsova. Mislim, da je občina do nadomestila upravičena.

Ste si postavili mejo, do katere boste čakali, da Mors ugodi vašim zahtevam?

Meja je letošnje leto.

Ali se strinjate z mnenjem nekaterih, da je lastniški delež občine v Postojnski jami, d. d., bolj v breme kot v korist občini?

Lani smo od Postojnske jame dobili 1,5 milijona evrov koncesijske dajatve. Podjetje, ki ga je občina ustanovila za nakup četrtinskega deleža v Postojnski jami, je za nakup najelo 3,2 milijona posojila. Sedanje stanje je 2,6 milijona evrov dolga. Ta kredit nas stane 160.000 evrov na leto. Koncesnina ni vezana na lastništvo, poleg nje pa za leto 2014 dobimo skoraj 100.000 evrov dividend. Vsa dokumentacija, povezana z nakupom deleža Postojnske jame, je označena s stopnjo zaupnosti in je še nisem mogel prebrati. Sklep za umik zaupnosti je že sprejet, vendar bo pred uveljavitvijo o tem še razprava na občinskem svetu. Sicer pa tako na občini kot na ulici poslušam različna mnenja o tem, ali bi bilo pametno delež prodati ali ga obdržati. Oboje ima dobro in slabo stran. Kredit nas bremeni, na dolgi rok se delež plemeniti. Gotovo pa nisem jaz tisti, ki bi o tem odločil.

Napovedali ste 240 delovnih mest. Že veste, kako do njih?

Ustanovil sem tri projektne skupine, ki že delujejo. Gre za neodvisne ljudi z idejami in voljo do dela. Eno področje je turizem. Upamo na kohezijski denar v povezovanju s sosednjo Julijsko krajino. Moje sanje so lesni center v Prestranku. Tu se je oglasil potencialni kupec tamkajšnjih Javorovih objektov. Občina bi investitorjem vsekakor pomagala. Tretja skupina se ukvarja z ureditvijo okolice Postojne, Soviča in pešpoti v občini. Gre za čudovito skupino mlajših ljudi, arhitektov, študentov, tabornikov ... Še naprej sodelujemo z italijanskim podjetjem, ki se ukvarja s pridobivanjem evropskega denarja. Hera, projekt za obnovitev dela Ravbarjevega stopa z okolico v Planini, je rezultat sodelovanja še v prejšnjem mandatu. Ekipa iz Italije se bo redno srečevala z ekipo naših ljudi, tistih, ki imajo najbolj inovativne ideje. En projekt, s katerim jim bo verjetno uspelo, bo elektronapajanje vozil v Postojni. Ljudem je všeč, če jih povabimo k sodelovanju. Mladi so zelo aktivni, samoiniciativni, imajo ideje, da včasih kar glava boli, a tako je prav. Od 20 idej lahko vsaj ena zaživi.

Očitajo vam, da ste tudi vi skrili razpise za občinske službe.

Razpisi niso bili skriti. Za piarovca se jih je prijavilo precej čez sto, za urednika občinskega časopisa je bilo šest prijav, za direktorja občinske uprave so prijavljeni iz Izole, Kopra ...

Kalič gre na dražbo.

Kalič je zdaj prava katastrofa. Vsi v Postojni ga imamo radi in z njim se bo ukvarjala posebna skupina in se pogovarjala tudi z morebitnim kupcem. Tudi mi smo v stiku z nekom, ki je pripravljen investirati, ki pa od nas hoče projekt s popolno finančno konstrukcijo in predstavo, kaj hočemo na Kaliču imeti. Samo smučišča so samo izguba. Kalič mora postati celoletni rekreativni center.