Savinjčani vrnili že več kot tisoč smetnjakov

Občani nočejo plačevati odvoza bioloških odpadkov, predvideni so tudi računi za vodo s streh.

Objavljeno
10. januar 2013 17.05
piano/Celje smetnjaki
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Celje - »Imamo že več kot tisoč odpovedi odvoza bioloških odpadkov,« je povedal Marko Zidanšek, direktor celjskega Simbia. Zaradi sprostitve cen komunalnih storitev so namreč 1. januarja začeli zaračunavati dotlej brezplačen odvoz. Vo-Ka Celje pa je začela zaračunavati odvajanje voda s streh v kanalizacijo.

Simbio zbira organske odpadke v 24 občinah Savinjske regije, največ rjavih zabojnikov je v Celju. Zidanšek pravi, da nova storitev ni omejena z vladno uredbo o omejitvi podražitev do največ 30 odstotkov. V Celju za odvoz bioloških odpadkov pozimi po novem zaračunavajo 5-7 evrov za 120 in 10-14 evrov za 240-litrski zabojnik, poleti pa bo odvoz stal 9-12 evrov za manjši in 14-18 evrov za večji zabojnik. Cene je 24 občin potrdilo že pred časom.

Množično za kompostitranje

Simbio je gospodinjstva v minulih dneh obvestil o začetku zaračunavanja in jim obenem ponudil možnost, da podpišejo izjavo, da bodo biološke odpadke kompostirali sami in jih ne bodo odlagali v smetnjake za mešani komunalni odpad ali v tiste za embalažo. Gospodinjstva v Celju in regiji se zdaj množično odločajo, da bodo za kompostiranje poskrbela sama ter Simbiu naročajo odvoz rjavih smetnjakov.

S tem bodo na na leto prihranila tudi do 100 evrov. Zidanšek se boji, da bodo zato kompostarne z zajemom bioplina ostajale prazne, neizkoriščenih toplogrednih plinov z 200 do 300 tisoč individualnih kompostišč v državi pa bo več, kar je slabše za okolje. Simbio pa ni podražil odvoza drugih odpadkov in podražitev predvisoma ne načrtuje prej kakor v letu dni.

Prihranek z lovljenjem vode

Že zdaj pa je znano, da bodo nove cene podjetju Vo-Ka Celje za oskrbo z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami letos prihodke povečale za 4 do 5 odstotkov. Direktor Marko Cvikl pravi, da so spremembe cen različne, od pocenitve za 2 odstotka, do podražitve posamezne postavke za 20 odstotkov, kar ne presega dovoljenega. Največji del podražitev je posledica nove postavke - zaračunavanja odvajanja voda s streh v kanalizacijo.

Če meteorna voda ni speljana v kanalizacijo, tega ne bodo zaračunavali. Kjer je, bodo računi za individualne hiše višji do 15, kjer ni, za približno 3,5 odstotka. »S tem,« pojasnjuje Cvikl, »sledimo navodilom pristojnega ministrstva, da bi se čim več meteornih voda čim dlje zadržalo na površju, morda tudi v zbiralnikih, če so meteorne vode speljane v kanalizacijo, se namreč povečujejo tudi negativni vplivi na naraščanje voda ob poplavah.«

V Celju in sosednjih občinah, ki jih z vodo oskrbuje Vo-Ka, so vode s streh v kanalizacijo speljane predvsem v novejših naseljih. Morda se bodo gospodinjstva tudi za meteorne vode začela odločati, da jih bodo lovila v rezervoarje za uporabo v sanitarne namene in za zalivanje vrtov in si s tem zmanjšala stroške.