Savinjska dolina, očiščena!

Izvajalci del CP Maribor, Vegrad in CM Celje so eden za drugim cepali v stečaj, pa so Savinjčani le zgradili čistilno napravo.

Objavljeno
20. september 2013 22.04
ČN Kasaze
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Žalec - Pred osmimi leti so se občine ob Savinji med Logarsko dolino in Zidanim Mostom dogovorile za čiščenje voda v povodju reke. Pred petimi leti je občina Žalec v imenu šestih občin Spodnje Savinjske doline z izvajalci sklenila pogodbe za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Kasazah.

Potem so se začeli zapleti.

Pogodbo za 28 kilometrov kanalizacije, vredno 10 milijonov evrov, je sprva dobil Vegrad, za 10 milijonov evrov vredno anaerobno čistilno napravo z zmogljivostjo 60 tisoč populacijskih enot, kar zadošča za potrebe čiščenja voda za vso dolino, pa CP Maribor. Potem so spomladi 2011 zaradi stečaja prekinili pogodbo s CP Maribor, poleti istega leta pa zaradi stečaja še v Vegradom.

Občina Žalec oziroma upravljavec naprave Komunalno podjetje Žalec (KP) sta uspela unovčiti obe garanciji, skupaj vredni skoraj 2 milijona evrov ter zadržati skoraj 1,6 milijona evrov investicijskih sredstev za dokončanje del in popravila. »Ker je bilo 90 odstotkov del že opravljenih, smo s tem denarjem uspeli dela tudi dokončati,« pravi direktor KP Žalec Matjaž Zakonjšek.

A objaviti so morali nove razpise in kanalizacijo zdaj dokončuje družba Plima, čistilno napravo pa po lani podpisani pogodbi Esot iz Celja. Medtem, ko je večji del kanalizacije skoraj zgrajen, čistilna naprava Kasaze že deluje. Poskusno obratovanje bo predvidoma zaključeno letos decembra.

Za oba projekta, skupaj vredna skoraj 20 milijonov evrov, so morale spodnjesavinjake občine prispevati le desetino denarja ter davek, ostalo pa so dobili iz evropskih in slovenskih kohezijskih sredstev.

Že med gradnjo naprave je bilo konec tudi nadležnega smradu, ki so ga morali vrsto let trpeti krajani Kasaz na meji med žalskima krajevnima skupnostima Liboje in Petrovče. Na istem mestu ob levem bregu Savinje je bila namreč že leta 1986 do prve etape zgrajena manjša čistilna naprava za 18.750 populacijskih enot, od česar pa je 10.000 enot pripadlo Mlekarni Celeia Arja vas. Iz naprave se je začel širiti smrad, saj KP Žalec samo naprave ni zmoglo dokončati, proizvodnja v mlekarni se je povečevala, na kanalizacijo in čistilno napravo pa se je priključevalo vse več uporabnikov.

Zdaj bo KP Žalec lahko nanjo dovažalo tudi vsebino greznic in blato iz malih čistilnih naprav. Bioplin, ki nastaja v Kasazah, že uporabljajo za proizvodnjo električne energije, iz čistilne naprave pa v Savinjo odteka čista voda.