Še dolga je pot s 75. mesta med prvih deset

Rezultati Mercerjeve raziskave so našo prestolnico uvrstili na 75. mesto od 221 ocenjenih mest.

Objavljeno
17. december 2011 08.45
Posodobljeno
17. december 2011 11.00
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana
Ljubljana – Največ točk si je prislužila na področju kulturno-družbenega okolja, najmanj pri izobraževanju in naravnem okolju. Samo točkovanje pa se v določenih delih raziskave ne ujema z obrazložitvijo.

Na področju onesnaženosti zraka je Ljubljana tako na primer dobila zgolj šest točk od desetih, medtem ko je v obrazložitvi zapisano, da ta »v večinskem delu mesta ni težava«. V rubriki »prosti čas« so podzvrsti »raznolikost restavracij, gledališke in glasbene predstave, kinematografi ter šport in prosti čas« ocenjene z zadovoljivo sedmico, komentar, ki sledi, pa hvali Ljubljano kot mesto, ki ima »dobro izbiro restavracij in kinematografov ter precej pogoste kulturne produkcije«. Šole so ocenjene s petico, čemur sledi precej skop komentar zgolj o tem, da ima Ljubljana »mednarodne – francoske in britanske šole«.

S (pre)nizkimi ocenami na nekaterih področjih se ne strinjajo tudi na Mestni občini Ljubljana. Tjaša Ficko, podžupanja, zadolžena za prepoznavnost Ljubljane ter prenos dobrih praks iz drugih mest, je povedala, da bodo zato na izvajalce raziskave tudi naslovili prošnjo za dodatno obrazložitev in argumente. Dvig na lestvici (iz 77. mesta na 75. mesto) jo sicer veseli, sploh pa dejstvi, da je prestolnica »v primerjavi z lansko oceno napredovala na področju javnega prometa in na stanovanjskem področju« ter da »nobena kategorija ni bila ocenjena slabše kot prejšnja leta«.

»Alkohol je lahko dostopen, izbira pa zelo dobra«

Na področju političnega in družbenega okolja je naša prestolnica dobila same osmice in devetice, saj je, tako izvajalci raziskave, »relativno varno mesto, nasilna kazniva dejanja pa so precej redka«. Kulturno-družbeno okolje je ocenjeno med devet in deset, to pa zato, ker so »človekove pravice in svoboda veroizpovedi zagotovljene z ustavo in potrjene v praksi. Obstaja zelo malo omejitev glede tega, kaj je objavljeno v medijih, mednarodni časopisi so prosto dostopni – kabelska in satelitska televizija sta na voljo.« Raziskava sicer ocenjuje tudi medicinske in zdravstvene storitve (povprečna ocena 7,5), ekonomsko situacijo (9), naravno okolje (povprečna ocena pet - »Balkan je v potresnem območju, regijo so v preteklosti prizadeli hudi potresi«), javne službe in promet (7), nastanitve (povprečna ocena osem – »Obstaja zelo dobra ponudba sprejemljivih nastanitev v mestu – priseljenci večinoma živijo v Murglah, za Bežigradom, v Centru, Trnovem in Rožni dolini«) in potrošniško blago (9), kjer so raziskovalci ugotovili, da je »alkohol lahko dostopen, izbira pa zelo dobra«.

Fickova je še povedala, da si bodo na občini tudi v prihodnje prizadevali za dodaten dvig Ljubljane na lestvici, »končni cilj, ki smo si ga postavili, pa je uvrstitev med prvo deseterico«.