Še drugi revizijski zahtevek za loško obvoznico

Škofjeloški občinski odborniki zahtevajo obvoznico: če ne z evropskim pa z državnim denarjem.

Objavljeno
18. november 2013 15.36
Poljanska obvoznica
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana – Na ponoven izbor združbe Gorenjske gradbene družbe (GGD), moravskega OHL ŽS in Iskra Sistemov za dokončanje južne (poljanske) obvoznice v Škofji Loki, se je poleg sarajevskega Euro-Asfalta pritožila tudi združba najugodnejšega ponudnika, bosansko-hercegovskega Integral Inženjeringa in gorenjske družbe Gorenjc.

Oba revizijska zahtevka bo najprej obravnaval investitor, Direkcija RS za ceste (DRSC), ob verjetni zavrnitvi pa bo imela končno besedo Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DRK). Če bodo revizorji razpis še drugič razveljavili, bo propadlo tudi že odobrenih 27 milijonov evropskih nepovratnih sredstev, saj projekta ne bo moč dokončati do konca leta 2015.

Integral Inženjering in Gorenjc izpodbijata ugotovitve DRSC v zvezi z neizpolnjevanjem referenčnega pogoja. DRSC je namreč v predhodnem postopku pojasnil, da cevovod za tehnološko vodo pri mali hidroelektrarni ne more biti referenca za gradnjo vodovoda pod državno cesto. V Euro-Asfaltu pa menijo, da izbrana ponudba ne izpolnjuje kadrovskega in referenčnega pogoja.

Prav na morebitno izgubo evropskega denarja so v novem pismu predsednici vlade, predsedniku državnega zbora, vsem poslancem in poslankam, ministroma za infrastrukturo in prostor ter za finance v petek pisali škofjeloški občinski svetniki in tamkajšnji župan. Poleg kronologije in prikaza stanja zahtevajo dokončanje skoraj štirikilometrskega odseka ceste na IV. razvojni osi med Gorenjsko in Primorsko v predvidenem roku. Ločani pričakujejo, da se bodo evropska sredstva uporabila za izvedbo projekta, če pa jih zaradi zamude ne bo moč koristiti, pa zahtevajo, da se ves denar zagotovi v državnem proračunu.

Zaradi stečajev obeh prvotno izbranih izvajalcev, SCT za dostopno cesto in Primorja za predor pod Stenom, ter zaradi razveljavljenih in večkrat dopolnjenih razpisov predlagajo, da se (1.) postopki javnega naročanja spremenijo, tako da najnižja cena ne bo edino merilo, da se (2.) javni interes izenači z zasebnim, tako da postopkov izbire ne bo moč vleči v nedogled ter da naj (3.) vsi vključeni organi projekte, ki imajo zagotovljena tudi nepovratna sredstva, obravnavajo prednostno.