Še en korak do izolskega župana ali županje

Izolski občinski svetniki so sprejeli pritožbo Tomislava Klokočovnika in med drugim od občinske volilne komisije zahtevali, da pripravi novo poročilo o izidu volitev.

Objavljeno
04. januar 2007 21.52
Breda Pečan – Izolska županja, družinska prijateljica Milojke Kolar, nam je zatrjevala, da občina nima predkupne pravice, kar pa ni res
Izola – Izolski svetniki so na prvi izredni seji, dvanajst dni po prejemu sklepa upravnega sodišča, naredili še en korak na zapleteni poti do imenovanja župana. Upoštevali so sklep upravnega sodišča. Sprejeli so pritožbo Tomislava Klokočovnika, odpravili sklep občinske volilne komisije – niso sprejeli njenega poročila o izidu volitev – in zahtevali, da komisija pripravi novo poročilo o izidu volitev. Pri tem pa so ji jasneje naložili, da mora slediti ugotovitvam in stališčem upravnega sodišča. Za tak sklep je glasovalo 14 od vseh 23 prisotnih svetnikov. Enako razmerje glasov za je bilo tudi pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Iz tega bi lahko sklepati, da ima neuradna koalicija zdaj večjo podporo.

Občinski svet je ocenil, da ponovne volitve v občini niso nujne. Za končno odločitev o ponovnih volitvah bo treba počakati na odločitev volilne komisije. V sklepu je – tako kot upravno sodišče – poudaril, da je treba po pošti oddane glasovnice obravnavati kot neveljavne, saj na ovojnicah ni poštnega žiga. Iz tega bi bilo namreč mogoče nedvoumno ugotoviti, da je bilo glasovanje opravljeno dan pred razpisanim dnem za glasovanje. Neveljavne glasovnice po pošti bi torej lahko vplivale na drugačen izid volitev. Poleg tega bi morala volilna komisija drugače upoštevati štiri sporne glasovnice, ki so jih odbori razglasili za neveljavne, komisija pa za veljavne (za kar ni bila pristojna).

Več v petkovem tiskanem Delu