Še letos javni natečaj za spomenik žrtvam vojn

 Ministrstvo za delo nima več denarja, da bi izvedli naloge, ki so bile določene v programu za leto 2012

Objavljeno
28. september 2012 20.41
Posodobljeno
29. september 2012 06.00
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika
Ljubljana – Čeprav so bila finančna sredstva, namenjena vojnim grobiščem, zaradi varčevalnih ukrepov države prerazporejena, na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve zagotavljajo, da bodo še letos izvedli javni natečaj za postavitev spomenika žrtvam vseh vojn, saj je bila pogodba sklenjena že prej.

Ministrstvo je namreč že lani sklenilo pogodbo z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije za izvedbo javnega natečaja za postavitev spomenika žrtvam vseh vojn. Za ta namen imajo na voljo 97.408 evrov, zato so že imenovali tri člane v komisijo za izbiro najboljšega ponudnika. Načrtujejo, da bodo dela lahko začeli prihodnje leto, ko bo izbran izvajalec. Lokacija spomenika, nasproti Kongresnega trga, je namreč že dalj časa izbrana in potrjena.

Drugačne pa so razmere za nadaljevanje del v Hudi jami. Čeprav je bil razpis že objavljen, so ga morali zaradi varčevalnih ukrepov umakniti. Ministrstvo trenutno na proračunskih postavkah na področju vojnih grobišč nima več razpoložljivih sredstev, da bi izvedli še preostale naloge, ki so bile določene v programu varstva in urejanja vojnih grobišč v letu 2012. »Zato tudi ni bilo možno izbrati izvajalca za sanacijo rudniškega jaška na podlagi zahteve rudarske inšpekcije in se javno naročilo ni oddalo. Za dela v Hudi jami bo izveden javni razpis takoj, ko bodo zagotovljena sredstva,« pojasnjuje ministrstvo. Za kostnico v Škofji Loki je ministrstvo izpolnilo vsa pogodbena določila iz pogodbe o sodelovanju. Konec leta bodo pripravili program varstva in urejanja vojnih grobišč za leto 2013, ko bo sprejet proračun 2013 in 2014.

Za letos je ministrstvo zagotovilo izvajanje rednega vzdrževanja in varovanja spominskega parka Teharje, Kočevskega roga, kostnic v Mariboru in Škofji Loki, Kucje doline in Brezarjevega brezna. Odkupili so zemljišče, kjer je bilo potrjeno prikrito grobišče v Mostecu, prav tako bodo po predvidenem programu potekale komemorativne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve.

Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je ministrstvu za delo predlagala, naj zaradi pomanjkanja denarja prouči smiselnost gradnje osrednjega spomenika žrtvam v Ljubljani v tem času, ta denar pa naj raje nameni za sondiranje in urejanje prikritih vojnih grobišč.