Še več Hrvatov na študiju turizma v Brežicah

V drugem letu izvajanja študijskega programa bo mlada fakulteta prvič omejila vpis.

Objavljeno
13. september 2013 10.38
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Brežice - Druga generacija študentov Fakultete za turizem v Brežicah bo, kot kaže, številna. Pred koncem drugega vpisnega roka se za 70 razpisanih mest na visokošolski stopnji poteguje sto mladih, zasedenih je že tudi tri četrtine od 40 mest na univerzitetni smeri.

»Pričakujemo, da bomo v celoti zapolnili programa. Vpis v drugem roku bo znan po 20. septembru, za nas pa je izredno pomemben tudi tretji rok,« pravi dekan Božidar Veljković: »Že prvo leto nam je v Brežice uspelo privabiti celo študente iz Ljubljane, česar si v preteklosti nismo mogli predstavljati.«

V prvi generaciji, vpisani na fakulteto, so med 89 študenti (61 visokošolska, 28 univerzitetna smer) trije Ljubljančani in dva Škofjeločana, polovica mladih prihaja iz Posavja, preostali študentje pa predvsem s Štajerske. Zahodni del države namreč gravitira na turistično šolo v Portorožu.

Interes za plačljiv magistrski študij je slab

»V iztekajočem se študijskem letu (za zdaj se je v drugi letnik vpisalo 40 mladih) se je v Brežicah šolalo tudi deset Hrvatov,« je povedal Veljković, ki pričakuje, da jih bo letos še več, saj so bili poleti na Hrvaškem zelo aktivni.

Slabši od pričakovanj je odziv na prvi razpis magistrskega študija, saj za zdaj za plačljiv izredni študij ni velikega zanimanja, zato Veljković še ne ve, ali ga bodo sploh izvajali.

Kljub lanskim drugačnim napovedim se za razpis rednega študija letos niso odločili: deloma zaradi finančne zahtevnosti, deloma zaradi želje po predhodni okrepitvi izobraževalnega kadra.

Upravni odbor univerze danes zopet odloča o financah

Medtem ko se je fakulteta po besedah dekana v letu dni kadrovsko zadovoljivo okrepila (od 16 zaposlenih je sedem visokošolskih učiteljev, v izobraževalni program pa je bilo vključeno 34 profesorjev in asistentov), bo predvidoma danes tudi znano, koliko denarja bo imela na voljo, saj bo upravni odbor mariborske univerze odločal o dodelitvi državnih sredstev brežiški članici.

V Posavju so za leto 2013 pričakovali 220.000 državnih evrov, a univerza jim je pred poletjem namenila samo 44.000 evrov. Ker je to mlada fakulteta s posebnim statusom, si je Veljković poleti prizadeval, da fakulteta v skladu z vladno uredbo prejme 220.000 evrov, še preden univerza državne milijone po svojem ključu razdeli med vse svoje članice.

Od današnjega upravnega odbora pričakujejo vsaj delno odpravo krivice, pravi Veljković: »Od občine bomo prejeli 440.000 evrov. Skupaj z državnimi sredstvi in racionalizacijo našega poslovanja pričakujemo, da bomo finančno uspešno končali to koledarsko leto.«

Radi bi okrepili sodelovanje z okoliškim gospodarstvom

»Fakulteta ima vse, kar potrebuje za stabilen razvoj. Skupaj z znanstveno-izobraževalnimi centri v Zagrebu, Zadru, Novem Sadu in Ohridu ustanavljamo mednarodni laboratorij za eksperimentalne raziskave v turizmu s sedežem v Brežicah. Radi bi okrepili sodelovanje z okoliškim gospdarstvom,« je glede prihodnosti optimističen dekan, ki tudi opozarja: »Problemi lahko nastanejo v študijskem letu 2014/15. Predavanja so v brežiški gimnaziji, a z novo generacijo študentov bomo imeli prostorsko stisko.«

Brežiška občina se je pred leti zavezala, da bo z dozidavo zagotovila ustrezne prostore, a še nič ne kaže, da bo to uresničeno.