Še vedno je v igri Rakov Škocjan

Zamisli o Evropskem muzeju krasa, za katerega so sprva nameravali »žrtvovati« Planinsko polje, niso zamrle. Po zadnji različici bi ga uredili na območju Rakovega Škocjana, nad Farovko.

Objavljeno
25. marec 2007 08.00
Zamisli o Evropskem muzeju krasa (EMK), za katerega so sprva nameravali »žrtvovati« Planinsko polje, niso zamrle. Po zadnji različici bi ga uredili na območju Rakovega Škocjana, nad Farovko. Snovalci muzeja so elaborat projekta EMK Park Rakov Škocjan že pred časom oddali v obravnavo medresorski delovni skupini, ki pa na nedavnem sestanku ni sprejela sklepov, saj je bilo odsotnih nekaj ključnih članov.

Na ministrstvu za kulturo, kjer projekt koordinirajo, so zato pristojne resorje zaprosili, naj jim posredujejo pisna stališča, na podlagi katerih bodo pripravili sklepe in dokončali gradivo ter ga poslali v obravnavo vladi. »Doslej so pisna stališča poslali trije od petih, vendar med seboj še niso usklajena,« nam je sporočila Nina Orel z ministrstva za kulturo. Kakor kaže, si resorji o projektu niso enotni, je pa medresorska delovna skupina presodila, da je elaborat kakovostno pripravljen, da je projekt smiseln ter da bi njegova uresničitev prinesla »dodano vrednost«.

V Notranjskem regijskem parku, ki zajema tudi območje Rakovega Škocjana, s projektom EMK niso dovolj seznanjeni. »Pred časom smo dali pobudo, da bi muzej krasa uredili na območju nekdanje tovarne v vasi Martinjak ob Cerkniškem jezeru,« nam je povedal Leon Kebe, strokovni vodja parka. »Ne nasprotujemo mu, želimo si le, da zanj ne bi žrtvovali najlepših delov narave in dodatno posegali v občutljivi kraški prostor,« poudarja Kebe.

A če bo muzej (na leto naj bi ga obiskalo 10 tisoč ljudi) v Rakovem Škocjanu, bodo posegi v prostor neizogibni, saj na tem območju ni ne vodovoda ne kanalizacije, električna oskrba pa komaj zadošča za potrebe trenutnih uporabnikov.

Več o tem si preberite v Nedelu