Sečoveljsko zemljo bodo analizirali tujci

Investitorji menijo, da jih pri projektu golfišča ovira država, ki podpira nasprotne interese.

Objavljeno
03. oktober 2013 12.47
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj

Sečovlje – Podjetje Golf Istra je zaradi dvomov o ugotovitvah analize, ki jo je izdelala katedra za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti, pred meseci izdelano študijo o kakovosti kmetijske zemlje v Sečovljah posredovalo v recenzijo tuji instituciji.

Komu so poslali analizo, ne povedo, da ne bi prihajalo do pritiskov. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je že maja sprožil tožbo, s katero bi radi razveljavili tripartitno pogodbo, ki jo je isti sklad sklenil leta 2005 z občino Piran in Golfom Istra (v lasti Istrabenza in Luke Koper).

Glede na to pogodbo je Golf Istra pridobil posest in vpisal vložek v zemljiško knjigo. »Z zemljiščem ravnamo tako, kot je določeno v pogodbi. S prekinitvijo slednje se ne strinjamo in do nje ne bo prišlo na lahek način,« nam je včeraj povedala Valentina Turk Balaban iz Golf Istre. Nesojeni investitorji v golf so vse bolj prepričani, da jih ovira državna administracija, ki podpira nasprotne interese. Več bodo povedali čez mesec, ko bodo znane ugotovitve tujih strokovnjakov.

Občina Piran se že desetletje pravda s skladom kmetijskih zemljišč za zemljišča na območju Sečovelj, ki pa se le v manjšem deležu dotikajo tudi predvidenega območja za golf. Občina in sklad sta sprta, ker si sklad lasti zemljišča, ki so že po občinski prostorski dokumentaciji postala stavbna zemljišča. Glede na to, da koprsko sodišče že tako dolgo o tem odloča, sklepamo, da ima težave pri razsodbi. Podobno bi se lahko vleklo tudi pravdanje glede pogodbe za zemljišče za golf.

»V slovenski Istri bi lahko ustvaril sto delovnih mest«

Igrišče za golf je bilo usklajeno s strategijo občine Piran, z državnimi usmeritvami, z zakonom o spodbujanju turističnega razvoja, s prostorskimi in naravovarstvenimi smernicami. Z golfom so se strinjale vse tri občine in turistično gospodarstvo. Upoštevali so zahtevo, da morajo zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča, za 60 hektarov, namenjenih golfu, so poiskali 74,6 hektara nadomestnih zemljišč za trajne nasade.

Obvezali so se, da bodo uredili ekološko igrišče z okoljskim certifikatom in na golfišču uredili 15,8 hektara kmetijskih površin. Še januarja 2010 so v postopku celovite presoje vplivov na okolje pridobili pozitivno mnenje z ministrstva za kmetijstvo. Potem, ko so izpeljali najzahtevnejši postopek v državi za dograditev športno-turistične infrastrukture, sta po sedmih letih prizadevanj ministrstvo za kmetijstvo in sklad spremenila stališče. »Tako meni peščice ljudi, medtem ko je želja za razvoj v širšem interesu.

Vsa druga golf igrišča v državi so lahko grajena na kmetijskih zemljiščih, samo na turistično najbolj razvitem območju to ni dovoljeno, pa čeprav je v neposredni bližini neobdelanih več sto hektarov kmetijskih zemljišč. In kljub vsem pogojem, ki smo jih pripravljeni izpolniti ter temu, da bi golf pomagal kmetijstvu,« je poudarila Valentina Turk Balaban. Golf bi v slovenski Istri po njenih besedah ustvaril sto delovnih mest in 50.000 dodatnih prenočitev.