Sejemske hiške na celjskih ulicah v prihodnosti

Osnovna zamisel dijakov ŠC Celje ob snovanju novih malih urbanih stavb je bila zrcaljenje okolice na fasadno površino hiške.

Objavljeno
13. oktober 2014 16.43
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje
Celje - Kako (p)oživiti ulični prostor? Katere so kvalitete danega prostora? Kaj mesto naredi privlačno? Kakšna naj bi bila podoba celjskih mestnih ulic v prihodnosti? Vprašanja so si zastavili dijaki in mentorji Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje, ki so v okviru nacionalnega projekta Mesec prostora 2014 izdelali prototip sejemske hišice v dveh izvedbah.

Dijaki so k projektu Zrcalne skulpture mesta pristopili na pobudo Mestne občine Celje, prototip mestne hiške v leseni in zrcalni izvedbi, ki je prvič poizkusno postavljen v mestni prostor, na Gubčevo ulico v Celju, pa bo na ogled do 20. oktobra. V prenovljenem starem mestnem jedru je namreč izjemno pomembna tudi podoba urbane mestne opreme in s tem podoba začasnih mestnih hišk, ki se postavljajo ob različnih priložnostih in prireditvah v mestu.

Glavni namen projekta je izobraževanje dijakov o pomenu in prepoznavanju kakovostnega javnega prostora ter razvijanje njihovega odnosa do prostora in zmožnost prepoznavanja problematike, predvsem pa snovanje in realizacija rešitve.

Zrcalni efekt poživlja ulično dogajanje

Zrcalne skulpture mesta so majhne stavbe, ki naj bi bile začasno postavljene v mestni ulični prostor prihodnosti. Zasnovane so z namenom, da bi privabile ljudi v mesto in tako ponovno animirale mestni prostor. Imajo poslovno-prodajno funkcijo, ki naj bi temeljila na ponudbi (promoviranju) regionalnih prehrambnih in obrtnih produktov.

Postavitev enolinijskih in razpršenih hišk v prostor je nastala na osnovi analize in razmisleka o pomanjkljivostih dosedanjih primerov ter pregledu uspešnejših rešitev. Postavitev z zamiki ustvarja manjša zaprta območja - mini trge, predvsem pa dopušča vizualni kontakt z obstoječimi izložbenimi vitrinami, ki so pomemben člen vsakega mestnega ambienta.

Osnovna zamisel ob snovanju novih malih urbanih stavb je zrcaljenje okolice (okoliških hiš v uličnem nizu) na fasadno površino hiške. Gre za idejo popolne interakcije z okoljem oz. odzivnost arhitekturne preobleke na raznovrstno mestno dogajanje. Urbane male stavbe bi tako z zrcalnim efektom poživljale ulično dogajanje ob vseh mestnih dogodkih. Razgiban geometrijski volumen ostrih oblik in zrcalna preobleka mestnih hišk tudi ustvarjata »futurističen izgled« in se spogledujeta z idejo o pohištvenem elementu ulice ali mestni skulpturi.