Selitev bolnikov na vrsti čez 4 mesece?

V teh dneh se je onkološki inštitut počasi začel izvijati iz več let trajajočega primeža strokovnih, logističnih in proceduralnih zapletov, v katerem so bili najbolj prizadeti zaposleni in bolniki.

Objavljeno
27. marec 2007 08.00
Minister za zdravje Andrej Bručan
Ljubljana – V teh dneh se je onkološki inštitut počasi začel izvijati iz več let trajajočega primeža strokovnih, logističnih in proceduralnih zapletov, v katerem so bili najbolj prizadeti zaposleni in bolniki. Med številnimi problemi je bilo enkrat v ospredju pomanjkanje obsevalnih naprav, drugič je bilo onemogočeno delo z bolniki v poplavljeni in vsestransko, tudi potresno ogroženi stari stavbi (predelani nekdanji avstro-ogrski konjušnici), v zadnjem obdobju pa zbujajo skrb slaba kakovost izvedbenih del v novogradnji, kadrovski problemi in legionela, ki jim jo je z vrsto ukrepov vendarle uspelo omejiti na minimum. V teh okoliščinah – zaznamovanih z grožnjo bolnikov, da bodo, če odgovorni naposled ne bodo začeli celovito ukrepati, protestirali pred parlamentom – je včeraj nova stavba OI oživela.

Ta sprememba ima še vedno predznak začasnosti, vendar so že preseljeni laboratoriji in informatika, sredi aprila naj bi bila v novogradnji tudi vsa radiologija. Včeraj zjutraj so v novih prostorih, ki so ustrezno zapolnili vrzel, nastalo pred tremi tedni, ko je vnovična poplava popolnoma onemogočila nadaljnje delo v mali operacijski dvorani v stavbi A, že operirali prve bolnike. Ti bodo do dokončne preselitve, odvisne od dobave zadnje opreme, prihajali v novo stavbo tako rekoč samo na »kirurški obisk«, a so z doseženim zadovoljni, saj je tudi začasen občutek varnosti v nerazpadajočih prostorih velika spodbuda v njihovem boju s hudo boleznijo.

Minister Andrej Bručan ob agoniji OI, ki traja skoraj deset let, torej odkar je začela nastajati novogradnja, bolniki pa so danes še vedno »obsojeni« na nedopustne bivanjske razmere, pravi: »Na ministrstvu ta problem rešujemo že od začetka mandata. Resda je bilo sprejemanje odločitev, na primer pri razpisih, včasih dolgotrajno, a naredili smo vse, kar je mogoče.« Po njegovem je začetek selitve kazalec skorajšnjih premikov. Če bodo kmalu odpravljeni kratki stiki zaradi revizijskih zahtevkov pri zadnjem paketu opreme, se bodo po Bručanovih zagotovilih bolniki preselili v nove prostore najpozneje v štirih mesecih po podpisu pogodbe.

Več o težavah Onkološkega inštituta v torkovem tiskanem Delu