Selitveno gibanje: Lani se je odselilo največ Slovencev

Polovica vseh je odšla v Nemčijo, Bosno in Hercegovino, Avstrijo in na Hrvaško.

Objavljeno
30. julij 2013 13.52
Slovenija.Ljubljana.09.07.2010 Selitveni servis.Foto:Matej Druznik/DELO
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Ljubljana - Leta 2012 se je v Slovenijo priselilo 15.022 prebivalcev, odselilo 14.378. Število priselitev je bilo z letom 2011 višje za 6,7 odstotka, število odselitev za 19,6 odstotka, navaja Statistični urad RS (Surs).

V Slovenijo se že trinajsto leto zapored odseli več Slovencev kot priseli, med tem ko je selitveni prirast tujih državljanov v Slovenijo že štirinajsto leto zapored pozitiven.

Med prebivalci, ki so se v letu 2012 priselili v Slovenijo, je bilo 2.741 državljanov Slovenije in 12.281 tujih državljanov - najštevilnejši (73,4 odstotka) iz držav nekdanje Jugoslavije, 17,7 odstotka iz držav članic EU-27. V 90 odstokih so se priselili v Slovenijo iz matične države.

Največ priseljenih in odseljenih starih med 22-44 let

Med priseljenimi tujimi državljani sta bili skoraj dve tretjini (64,2 odstoka) stari 20-44 let; Povprečna starost priseljenih tujih državljanov je bila 31,7 leta, povprečne starosti priseljenih državljanov Slovenije 37,8 leta.

Med odseljenimi državljani Slovenije je bilo 47,7 odstoka starih 20-44 let, med odseljenimi tujimi državljani pa sta bili toliko stari nekaj manj kot dve tretjini (63,4 odstoka).

84,3 odstoka tujih državljanov, ki so se iz Slovenije odselili v letu 2012, se je priselila v Slovenijo v letu 2008 ali pozneje, in tretjina teh je zapustila Slovenijo po letu bivanja.

»Glede na starost odseljenih tujih državljanov, njihov namen priselitve in trajanje njihovega bivanja v Sloveniji lahko sklepamo, da so Slovenijo zapustili zaradi posledic ekonomske krize (izguba zaposlitve). Tudi slovenski državljani odhajajo v tujino predvsem zaradi zaposlitve (tudi v ustanovah EU), deloma pa tudi zaradi nadaljnjega izobraževanja,« so zapisali na Sursu.

Izmed prebivalcev Slovenije, ki so se v letu 2012 odselili iz Slovenije je polovica vseh odšla v Nemčijo, Bosno in Hercegovino, Avstrijo in Hrvaško.

Od tujih državljanov, ki so se v letu 2012 odselili iz Slovenije, je večina (69,2 odstoka) odšla v druge države na območju nekdanje Jugoslavije. Približno petina  se jih je odselila v druge države članice EU-27; ti so odšli v glavnem v Bolgarijo (vsak tretji) in Italijo (vsak sedmi).

Največ se jih je priselilo v Škofljico, odselilo iz občine Sv. Andraž

Največji selitveni prirast med občinami je bil zabeležen v občini Škofljica; v to občino se je namreč priselilo iz drugih občin 26 oseb na 1.000 prebivalcev; sledili sta občini Kostel (23 priseljenih na 1.000 prebivalcev) in Juršinci (19 priseljenih na 1.000 prebivalcev). Največ prebivalcev pa se je odselilo v druge občine iz občin Sv. Andraž v Slovenskih goricah (16 na 1.000 prebivalcev), Mirna, Hrastnik, Semič in Osilnica (iz vsake 15 na 1.000 prebivalcev).