Semolič: Slovenija ne potrebuje amerikanizacije

V Ljubljani je bil protest petih sindikalnih central ob napovedanih vladnih reformah javnega sektorja. Sindikati pozivajo politke k previdnosti pri poseganju v javno zdravstvo in šolstvo.

Objavljeno
15. marec 2007 19.44
Ljubljana – Kakih osemsto aktivistov in simpatizerjev petih sindikalnih central – Konfederacija sindikatov 90, Konfederacija sindikatov javnega sektorja, Neodvisnost, Pergam in zveza svobodnih sindikatov je na Dvornem trgu v Ljubljani priredilo opozorilno protestno zborovanje zaradi napovedanih vladnih reform v javnem sektorju.

Člani petih sindikalnih central so se sprehodili mimo stavbe vlade, državnega zbora, Kongresnega trga na Dvorni trg ob Ljubljanici, kjer je bilo pripravljeno prizorišče protestnega zborovanja. Voditelji sindikalnih central so izpostavili skupno zavzemanje za postopen, premišljen pristop k liberalizaciji javnega sektorja in nasprotovanje neomejeni privatizaciji, ki bi šla v škodo in na račun javnega sektorja.

Semolič: Zdravstvo in šolstvo sta subtilni človekovi pravici

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič je za Delo. si povedal, da želijo s shodom pozvati politike, „naj bodo pri spremembah na področju javnega sektorja izjemno previdni. Tukaj gre za zelo subtilne človekove pravice kot sta zdravje, izobraževanje. Te spremembe ne smejo pripeljati, da bi zdravje in izobraževanje postalo le privilegij bogatih. Semolič je opozoril, da morata zdravstvo in šolstvo ostati dostopna vsem, ne glede ne njihov ekonomski položaj in kvaliteto“. Kot je še pojasnil Semolič, sindikati ne nasprotujejo koncesijam. Slednje morajo biti le dopolnitev javnemu sektorju, za katerega je odgovorna država.

Vlado in državni zbor želijo opozoriti, naj pred obravnavo zakonskih predlogov, ki bi omogočili privatizacijo javnih storitev, prisluhnejo socialnim partnerjem, oziroma naj ne gredo daleč s spremembami" . Sindikati ne nasprotujejo uvajanju koncesij v zdravstvu.

Semoliča skrbi privatizacija osnovnega šolstva

Predsednika Svobodnih Sindikatov Dušana Semoliča smo povprašali, kaj meni o predlogu novele zakonodaje ZOFVi, ki v slovenski šolski pravni red uvaja mehanizme in instrumente za delovanje zasebnega šolstva. Semolič je ob tem povedal, da ga skrbi mogoča privatizacija osnovnega šolstva, ker so sindikati prejela poročila o tem, da ministrsto načrtuje njeno vpeljevanje tudi na tej ravni.

Semolič je ob tem dejal: „Temu je treba reči ne. Preresne stvari so v igri“ ter opozoril, da je današnji sindikalni shod potrebno videti tudi globalno. „Ti procesi prisotni tudi v Evropski uniji“. „Povsod protestiramo proti temu, da konkurenčnost in podjetnost ne bi prišla tam kjer ji ni mesta. Amerikanizacije in privatizacije Slovenija ne potrebuje“, je sklenil predsednik Svobodnih sindikatov.

Reforme treh družbenih stebrov

Posega namreč v tri temeljne stebre – zdravstvo, izobraževanje in pokojninski sistem, vendar pa meja ni določena, so prepričani sindikalisti. Oblast želijo opozoriti, da Slovenija potrebuje strategijo, ki bo odgovorila na štiri vprašanja: kakšno naj bo razmerje med javnim in zasebnim, kakšen naj bo način financiranja, kako zagotoviti nadzor nad namensko porabo teh sredstev ter kako opravljati storitve z javno-zasebnim partnerstvom, da ne bodo ogrozile socialno najšibkejših.

Potrebna pa bo tudi drugačna plačna politika v javnem sektorju, da bo ta konkurenčen zasebnemu ter da ne bo prihajalo do bega možganov.

Zborovanja se je udeležil tudi izvršni sekretar evropske konfederacije sindikatov Josef Niemiec.

Na konferenci v Kinu Vič so sindikati spregovorili o siceršnjem pomenu ohranjanja dostopnosti vode, energije in socialnih storitev

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v sodelovanju z zgoraj navedenimi centralami pred shodom v prostorih Kina Vič pripravila tudi izredno konferenco z naslovom »Vsem dostopne kakovostne javne storitve«. Na njej so predstavniki sindikatov opozorili tudi na siceršen pomen, ki jih imajo za ljudi v današnjem času oskrba z vodo in energijo, odvoz in predelava odpadkov, zdravstvene in socialne storitve, obvezno izobraževanje in poštne storitve. Tudi na tem srečanju so izpostavili nasprotovanje tihi privatizaciji in amerikanizaciji slovenske družbe.

Za poslance SDS sindikalni protest nepotreben, sami za pogovore

Današnji sindikalni protest v središču Ljubljane je po besedah poslanca SDS Ivana Grilla nepotreben, bolj koristno bi bilo, če bi se s sindikati sestali, zbližali stališča in skupaj poiskali najboljše rešitve. Kot je dejal, si v poslanski skupini želijo pogovora o odprtih vprašanjih z vsemi zainteresiranimi, posebej sindikati, saj so ti tisti, ki lahko v dokaj veliki meri prispevajo k iskanju primernih rešitev.

Grill je dejal, da so njihova opozorila dobrodošla tudi za poslance. Pri tem pa je za področje zdravstva zagotovil, da tako doslej sprejete rešitve kot tiste, ki se načrtujejo, temeljijo na enem cilju - ohraniti obstoječi sistem dostopnosti javnega zdravstva in zadostno raven zdravstvenih storitev.

Zver in Bručan: Današnji sindikalni shod je nepotreben

Ministra za šolstvo in šport ter za zdravje Milan Zver in Andrej Bručan sta med protesti sindikatov na novinarski konferenci po seji vlade izrazila mnenje, da je današnji sindikalni shod za kakovostne in vsem dostopne javne storitve nepotreben. Zver je poudaril, da bodo vse spremembe na področju šolstva temeljito prediskutirali s socialnimi partnerji. Bručan pa je dejal, da je bila glede zakona o koncesijah v zdravstvu odprta javna razprava, predloge pa bo treba zdaj uskladiti.

Zver je novinarje spomnil, da je bil že sredi 90. let minulega stoletja sprejet zakon, ki je odprl vrata zasebnemu sektorju v šolstvu. Sicer pa velike bojazni za razmah zasebnih šol v Sloveniji ni, je zagotovil.

Bručan pa je dejal, da si ministrstvo za zdravje zavzema za ohranitev javnega zdravstva. Zavrnil je trditve, da je socialna država s podeljevanjem koncesij ogrožena. Ne gre za privatizacijo, temveč za izvajanje javne službe s koncesijami. To je uredil že zakon v letu 1992, ki pa je zdaj preživel in ga je treba spremeniti, je pojasnil.