Senat odločil o dopustnosti revizije

Vrhovno sodišče, na katero se je s predlogom za dopustitev revizije obrnil zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Mariboru v zvezi z odločitvijo višjega delovnega in socialnega sodišča, je že odločalo.

Objavljeno
09. oktober 2009 23.54
Majda Vukelić
Majda Vukelić
Ljubljana - Vrhovno sodišče, na katero se je s predlogom za dopustitev revizije obrnil zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Mariboru v zvezi z odločitvijo višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je ugodilo pritožbi enega od mariborskih višjih sodnikov zaradi premalo izplačane plače (gre za nekaj manj kot 14.000 evrov), je o dopustitvi revizije že odločalo. Kakšna je odločitev tričlanskega senata, še ni znano, saj sodna odločba še ni spisana, njena vsebina bo znana, ko bo vročena strankam postopka. Gre v bistvu za predhodni postopek, od katerega je odvisno, ali bo vrhovno sodišče sploh odločalo o sami reviziji.

Toda po naših informacijah se temu - tudi če je tokrat odločilo, da revizija ni dopuščena -, vrhovno sodišče ne bo moglo izogniti, saj eden od pravosodnih funkcionarjev državo toži za 40.000 evrov. To pa je vsota, po kateri mora vrhovno sodišče v skladu z zakonom o pravdnem postopku o reviziji v vsakem primeru odločiti (dovoljena revizija).

Pravni temelj

Tik pred odločanjem državnega zbora o povišanju plač pravosodnih funkcionarjev (sodnikov, tožilcev in pravobranilcev), ki morajo biti - v skladu z odločbama ustavnega sodišča - primerljive s poslanskimi in ministrskimi, je v javnost prišla informacija, da domnevno 500 pravosodnih funkcionarjev toži državo za skorajda 100 milijonov evrov, saj so prepričani, da so jim bile od leta 2002 do 2007 nezakonito premalo izplačane plače. Višje delovno in socialno sodišče je eni pritožbi ugodilo, državno pravobranilstvo pa je napovedalo, da bo vložilo predlog za dopustitev revizije, saj je prepričano, da ne obstaja pravni temelj za izplačilo razlike v plačah.


Več v sobotni tiskani izdaji Dela