Šest milijonov evrov za čistejšo Vipavo

V sklopu projekta tudi nova čistilna naprava s šest tisoč enotami, nanjo bo priključenih vsaj 95 odstotkov uporabnikov.

Objavljeno
26. november 2013 18.29
poplave goriska
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Vipava – Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Vipave bo občina Vipava prejela kar 3,2 milijona evrov iz evropskega Kohezijskega sklada, sami bodo prispevali še 2,2 milijona evrov, vložek države pa bo dobrega pol milijona evrov. Z deli so že začeli, projekt pa naj bi zaključili sredi leta 2015.

Po besedah Božidarja Lavrenčiča, višjega svetovalca za gospodarstvo, okolje in prostor občine Vipava ter vodje omenjenega projekta, največ težav v občini trenutno povzročajo odpadne vode vinske kleti in mlekarne, ki jih obstoječa čistilna naprava ne more sprejeti, prav tako pa ta ni dovolj zmogljiva, da bi se nanjo lahko dodatno priključili vsi potencialni uporabniki. Zato nameravajo z naložbo zgraditi novo čistilno napravo Vipava s šest tisoč enotami, prav tako bodo poskrbeli za manjkajoči fekalni kanalizacijski sistem in povezovalni kanal v dolžini 4,93 kilometra od Orehovice in Podbrega (Hrašče) z delom naselja Podnanos na centralno čistilno napravo Vipava. Naložba sicer zajema tudi gradnjo oziroma rekonstrukcijo približno 1,37 kilometra padavinske kanalizacije ter obnovo 0,8 kilometra vodovoda.

»Po zaključku naložbe bo vsaj 95 odstotkov enot priključenih na javno kanalizacijo in centralno čistilno napravo, več kot tristo prebivalcem pa bomo omogočili novo priključitev na javni kanalizacijski sistem,« napoveduje Lavrenčič. »Občina Vipava je dobro opremljena s kanalizacijskim sistemom, z novo naložbo pa bomo uredili še sistem čiščenja odpadnih vod, ki so doslej obremenjevale reko Vipavo. Čistilna naprava pomeni pomembno pridobitev, saj bomo z njo prispevali k čistejšemu okolju, višji kakovosti biovanja in gospodarskemu razvoju tako občine kot regije,« meni vipavski župan Ivan Princes. Z deli so že začeli. Načrtujejo, da bodo z gradnjo čistilne naprave, ki so jo zaupali družbi CID - čistilne naprave s partnerji, končali junija prihodnje leto, celotni projekt pa dokončali leto kasneje. Kanalizacijo bodo gradili družba Ginex International s partnerji, CPG, Godina d.o.o. in Kolektor Koling.