Šest odstotkov Slovencev meni, da je mesto ženske doma

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so pred dnevom žena v raziskavi TGI preverili razlike med spoloma v Sloveniji, sosednjih državah in po svetu.

Objavljeno
08. marec 2007 11.30
Vir: Mediana TGI Slovenija 2006 (N=7.738) in TGI Global
Ljubljana – Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so pred dnevom žena v raziskavi TGI preverili razlike med spoloma v Sloveniji, sosednjih državah in po svetu. S stališčem "Mesto ženske je doma" se v Sloveniji strinja le 6 odstotkov vprašanih, kar v primerjavi z ostalimi državami kaže na relativno enakopravnost med spoloma. Podrobnejša analiza časa, ki ga moški in ženske namenjajo zabavi, gospodinjskim opravilom in skrbi za otroke, pa pokaže, da kljub vsemu obstajajo razlike.

S stališčem "Mesto ženske je doma" se v Sloveniji strinja 6 odstotkov vprašanih v starosti od 18 do 75 let. Med raziskovanimi državami sledijo Velika Britanija, kjer se s tem stališčem strinja 8 odstotkov anketirancev, na Hrvaškem 10 odstotkov, v Franciji 11 odstotkov, v Srbiji pa 12 odstotkov vprašanih. Iz podatkov na spodnjem grafu razberemo razlike med izbranimi evropskimi in neevropskimi državami, kjer se s tem stališčem strinja precej več prebivalcev. V vseh državah se (pričakovano) s stališčem "Mesto ženske je doma" strinja več moških kot žensk.

Ženske porabijo več časa za gospodinjska opravila


Na Mediani so opravili tudi primerjavo med spoloma glede na čas, ki ga ženske in moški namenijo zabavi, gospodinjskim opravilom in skrbi za otroke. Moški dnevno za zabavo porabijo približno uro in štirideset minut, ženske nekoliko manj – približno poldrugo uro. Večje razlike med spoloma se pojavijo pri analizi gospodinjskih opravil. Medtem ko moški gospodinjskim aktivnostim dnevno namenijo v povprečju le približno uro in dvajset minut svojega časa, pa ženske vsak dan za gospodinjska opravila porabijo v povprečju dve uri in pol.

Dve tretjini moških v Sloveniji za gospodinjska opravila porabi manj kot eno uro dnevno, medtem ko kar 78 odstotkov žensk za to nameni več kot uro svojega časa.

Razlike med spoloma se pojavljajo tudi pri skrbi za otroke. Na Mediani so podatke preverili med starši ali skrbniki otrok, mlajših od 18 let. Moški namenijo skrbi za otroke v povprečju dve uri in pol dnevno, medtem ko ženske za otroke v povprečju skrbijo dobre tri ure dnevno.

TGI je obsežna raziskava, s katero na Mediani merijo uporabo 5.500 blagovnih znamk, ki so razvrščene v 320 kategorij, spoznavajo življenjski stil anketirancev, njihovo medijsko izpostavljenost, demografijo in nakupne navade. V raziskavi TGI letno sodeluje okrog osem tisoč respondentov v starosti od 15 do 75 let, ki predstavljajo reprezentativen vzorec slovenske populacije.